Niels Henrik Holländer
Overlæge på Næstved Sygehus og
formand for SKA's forretningsudvalg