SKA NYT - 2006

Udskriv
Læs i SKA NYT 2006-4 Læs i SKA NYT 2006-2
  • Fremtiden tilhører de unge…
  • Gastro-intestinalt stromalt sarkom (GIST)
  • Kan PET/CT gavne patienter med småcellet lungekræft?
  • Succeskriterier i kræftbehandlingen – hvem måler hvad?
  • Ukendt primær tumor – en speciel sygdom
Læs i SKA NYT 2006-3 Læs i SKA NYT 2006-1
  • Etablering af Afsnit for Lindrende Behandling (ALB)
  • Præsentation af et Ph.D. forskningsprojekt. Et bredspektret intervetion til patienter i allogen stamcelletransplantationsbehandling – et klinisk kontrolleret randomiseret studie
  • ASCO Gastro-Intestinal Cancer Symposium

Folder Icon SKA NYT - 2006