SKA NYT - 2009

Udskriv
Læs i SKA NYT 2009-4 Læs i SKA NYT 2009-2
 • Præ-operativ stadieinddeling af lungecancer med PET/CT
 • Rejsebrev fra Afghanistan. Feltlæge i Afghanistan
 • Disputatsresumé. En prospektiv undersøgelse af den sundhedsrelaterede livskvalitet hos patienter med underlivskræft. Metodologiske og kliniske problemstillinger
 • Årets arbejdsplads. Onkologisk Ambulatorium, Sønderborg Sygehus
Læs i SKA NYT 2009-3 Læs i SKA NYT 2009-1
 • Projekt Informations- og kontaktcenter
 • Rejsebrev fra Afrika. Med læger uden Grænser i Congo
 • Cellebaseret immunterapi af kræft
 • Oversigtsartikel. Peritonektomi og HIPEC som behandling af peritoneal karcinose
 • Besvarelse af fertilitet hos piger og unge kvinder, før kemo- og/eller stråleterapi
 • Fra patient til laboratoriet og tilbage igen – baggrunden for skabelsen af et nyt grundforskningscenter
 • Ph.D.-projekt. Elektrokemoterapi

Folder Icon SKA NYT - 2009