SKA NYT - 2008

Udskriv
Læs i SKA NYT 2008-4Læs i SKA NYT 2008-2
 • Patientskole for kræftramte og pårørende
 • Ph.D.-referat. Dendritcellevaccinationsbehandling til patienter med metastatisk renalcellecarcinom
 • Ph.D.-referat. HER familien ved epithelial ovarie cancer – biologiske og kliniske aspekter
 • DOTATOC behandlingen i Basel, Schweiz
 • Genetik og lungekræft
Læs i SKA NYT 2008-3Læs i SKA NYT 2008-1
 • EGFR inhibitorer og betydningen af K-ras status
 • Referat af PhD-afhandling. Gene Therapy for Small Cell Lung Cancer – Targeting the Neuroendocrine Phenotype
 • Børnestemmer I patientundervisning
 • Kursusberetning fra Grækenland. ”Oncology for Medical Students”.
 • Nye anbefalinger vedrørende antioxidanter. Primum non nocere.
 • Resumé af disputats. Stamcellemarkørens anvendelse i detektion af neoplastiske germinalceller i dysgenetiske gonader, extragonadale tumorer og non-invasivt hos infertile mænd

Folder Icon SKA NYT - 2008