Nyhedsbrev 2024 Juni

Udskriv
SKA logo

Masser af nye spændende SKA kurser til dig

I dette nyhedsbrev kan du læse om vores kommende SKA kurser. Disse tæller blandt andet vores spændende og årligt tilbagevende årsopdateringer på de nyeste behandlingsmetoder fra årets store kongresser, der i dette halvår tæller ASCO, WCLC og ESMO.

Du kan også læse om en række helt nye kurser som eksempelvis; AI, Stress og Kræft, Basal Palliation samt Anvendt Personlig Medicin for læger.

Fælles for disse kurser og temaeftermiddage er, at de er blevet sat op efter henvendelse fra forskere og sundhedsprofessionelle der efterspørger viden på området, eller som ønsker at give vigtig viden videre til deres kollegaer. Der skal lyde en stor tak fra SKA for jeres henvendelser og dedikation. Vi ser frem til en masse spændende kursusdage og håber, at I er mange, der har lyst og mulighed for at deltage i kurserne.

På SKA’s hjemmeside kan du se, hvad der aktuelt er i udbud af kurser og tilmelde dig. Følg os også gerne på Facebook samt LinkedIn. Der ligger vi løbende nyheder op om nye kurser m.m.

Ønsker du ikke at modtage SKA NYT, kan du altid afmelde – se hvordan nederst i nyhedsbrevet.

Besøg SKA’s hjemmeside

Nyt Kursus: Anvendt Personlig Medicin for læger (få ledige pladser)

Kurset ”Anvendt Personlig Medicin for læger” giver en indføring i personlig medicin bl.a. med indblik i de forskellige biomarkører.

Dagen vil ligeledes indeholde et oplæg om genomisk medicin med perspektiv fra den undersøgende afdeling, herunder typer af assays, materialer der kan anvendes, terminologi og bioinformatik.

Kurset vil også komme rundt omkring de somatiske genetiske varianter inklusive klassifikation. Hvordan varianter anvendes til stratificering af standardbehandlinger samt et oplæg om tolkning og anvendelse af germline varianter.

Afslutningsvis vil kurset blive afrundet med et oplæg af cheflæge Karen Søeby, Sjællands Universitetshospital og afdelingslæge Martin Højgaard, Rigshospitalet, der sammen vil give et overblik over aktuelle udfordringer og fremtidsperspektiver for personlig medicin.

Kurset bliver afholdt den 20. juni 2024 på Hotel Kong Arthur.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 7. juni 2024.

Nyt Kursus: Stress og Kræft

Stress påvirker helbredet på mange måder. Nyere forskning er ved at afdække det komplekse og mange facetterede samspil mellem psyke og kræft. Kropslige forandringer associeret med stress og angst i et kræftforløb kan både influere perioden op til kirurgi samt selve det onkologiske behandlingsforløb og efterforløbet.

Til denne temaeftermiddag er der fokus på forbindelsen mellem psyke og kræft, herunder både de cellulære mekanismer og de kliniske manifestationer, samt hvordan disse kan have indvirkning på et kræftforløb i sin helhed.

På temaeftermiddagen vil professor Erica Sloan fra Monash University i Melbourne holde et oplæg om interaktionen mellem kræftceller og nerver, samt hvordan psyken kan have en indvirkning på kræftcellers spredningsmekanisme. Endvidere vil programmet inkludere spændende præsentationer fra gruppeleder og psykolog Pernille Envold Bidstrup samt professor Susanne Dalton. Slutteligt vil temaeftermiddagen have fokus på, hvordan stress og angst kan modificeres i klinisk sammenhæng. Her vil vinder af ph.d.-cup 2023 og læge i hoveduddannelse til anæstesiologi, Rune Hasselager, fortælle om faktorer af betydning for det kirurgiske stress respons, samt hvordan disse kan modificeres fra et kirurgisk og anæstesiologisk perspektiv, mens læge og ph.d.-studerende, Adile Orhan, vil fremlægge hvordan stress og angst kan modificeres præoperativt med afsæt i igangværende forskningsprojekter.

Alle oplæggene vil blive holdt på engelsk.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle.

Kurset bliver afholdt den 28. juni 2024 fra kl. 13:00 – 16.45 på Scandic Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 21. juni 2024.

Nyt Kursus: Basal Palliation (få ledige pladser)

Som sundhedsprofessionel vil man ofte stå med mennesker, som har brug for palliativ pleje og behandling.

I Danmark skelner vi mellem specialiseret palliativ indsats og basal palliativ indsats. Dette kursus er målrettet viden inden for den basale palliation. Emner som smerter, delir, dyspnø og obstipation er programsat, men også sorg samt det enkelte menneskes ønske for pleje og behandling berøres.

Målgruppen for kurset er sundhedsprofessionelle i Kommuner og Regioner, der arbejder med basal palliation.

Kurset bliver afholdt den 28. oktober 2024 på Scandic Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 20. september 2024.

Nyt Kursus: Kunstig Intelligens - Etik - individ - løsninger

Kunstig intelligens (AI) har potentiale til at gøre gavn inden for en række samfundsmæssige vitale områder. Det stiller nye krav til de sundhedsprofessionelle, både kompetencemæssigt, men også på det menneskelige plan.

Hvordan forholder sundhedsprofessionelle sig til data og forskning, og hvordan takles etiske dilemmaer? Hvilke psykologiske barrierer og drivere kan have betydning for anvendelsen af AI i pleje og behandling? Dette er bl.a. områder som kurset forsøger at belyse.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle.

Kurset bliver afholdt den 14. november 2024 på Scandic Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 1. november 2024.

SKA deltog på DSKO

SKA deltog den 4.- 6. april på DSKO i Kolding med en stand. Tak til alle jer der kiggede forbi til en snak om kurser og vidensformidling. I 2024 planlægger vi endvidere at deltage i følgende arrangementer: Danske Kræftforskningsdage og FSK Landskursus.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn

Kursus: Post-ASCO

SKA og Onkologisk Tidsskrift afholder Post-ASCO den 11. og 12. juni 2024 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle, og det er muligt at deltage enten fysisk eller online via link.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage den 11. og 12. juni, kan du tilmelde dig online udgaven og dermed få tilsendt den endelige optagelse et par dage efter afholdelsen.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 10. juni 2024.

Kursus: Post-ESMO

SKA og Onkologisk Tidsskrift afholder den 8., 9. og 10. oktober 2024 den 5. udgave af Post-ESMO.

I år sender vi sammen med Onkologisk Tidsskrift 5 yngre læger fysisk til ESMO kongressen i Barcelona. Vi er meget glade for at kunne bidrage til de unge lægers mulighed for kongresdeltagelse på denne måde.

Post-ESMO er gratis at deltage i for sundhedsprofessionelle, og det er muligt at deltage enten fysisk eller online via link.

Alle tilmeldte vil et par dage efter afholdelsen få tilsendt den optagede version. Så skulle du være forhindret i at deltage på dagen, vil du alligevel have mulighed for at blive opdateret på den nyeste viden fra ESMO kongressen.

Arrangementet bliver afholdt den
8. oktober i Aarhus
9. oktober i Odense
10. oktober i København


Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 30. september 2024.

Nyt Kursus: Post-WCLC

Vær med når SKA og Onkologisk Tidsskrift igen år tilbyder en opdatering og diskussion af de vigtigste resultater fra året WCLC set med danske briller til et Post-WCLC arrangement.

To onkologiske eksperter giver sammen med en lungekirurg og en patolog deres bud på de mest spændende nyheder fra kongressen samt perspektiverer til dansk klinisk praksis. Mødet vil have ledende overlæge Christa Haugaard Nyhus som faglig moderator og Nynne Bjerre Christensen som journalistisk moderator.

Som noget nyt i år vil arrangementet blive afrundet med en middag.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle og det er muligt at deltage både fysisk og online.

Post-WCLC bliver afholdt mandag 23. september fra kl.15.30 – 18.45 på Schæffergården, Gentofte.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 20. september 2024.

SKA kursuskalender

11. – 12. juni 2024 Post-ASCO
18. juni 2024 Brystkræft Fællesmøde – Region Sjælland
20. juni 2024 Anvendt Personlig Medicin for læger
28. juni 2024 Stress og Kræft
24. - 26. september 2024 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien
28. oktober 2024 Basal Palliation
14. november 2024 Kunstig Intelligens - AI
20. november 2024 Temaeftermiddag om Lungekræft for ansatte på Onkologisk afdeling, OUH.
4. marts 2025 Kræftsygdomme og behandling for sekretærer, sygeplejersker, assistenter og terapeuter
11. marts 2025 Aktiv sundhed og kræft

Du kan læse mere om hvert enkelte kursus og tilmelde dig via vores hjemmeside.

Vi ligger løbende nye kurser op, så hold gerne øje med vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn

Vidste du at: på mange af SKA’s kurser kan du deltage både online og fysisk?

Uanset om du er tilmeldt som fysisk eller online deltager vil du, ca. 1-2 hverdage efter afholdelsen af vores hybridmøder, modtage hele optagelsen. Det betyder også, at hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du tilmelde dig online deltagelse og efterfølgende se optagelsen. Spørgsmål kan stilles enten ved fysisk fremmøde eller via chatfunktion ved online deltagelse.

Ved online deltagelse henstiller vi til individuel tilmelding, også selv om man sidder samlet i en gruppe og ser med. På den måde har vi et bedre overblik over hvor mange der ser med, så vi bedre kan målrette aktiviteterne.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til deltagelsesformer. Kontaktinformationer kan findes her .

Her er der virkelig plads til forbedring. På papiret kunne disse patienter enten helbredes eller få ekstra leveår ved at modtage behandling. Men fordi de i højere grad bor alene, langt væk fra hospitalet, er ældre eller har dårligt helbred, skal de have mere støtte for at modtage og gennemføre behandlingen, end hvis der er tale om en ung patient, der har en partner"

Citat: Susanne Dalton, Forskningsleder i Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), Sjællands Universitetshospital og professor på Københavns Universitet Center for Kræftforskning I: Via /Ritzau/

Medicnrådet anbefaler trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-lav brystkræft.

Anbefalingen omfatter patienter i god almentilstand (performancestatus 0 eller højest 1), som tidligere har fået kemoterapi i metastatisk regi eller har udviklet sygdomsrecidiv under eller inden for 6 måneder efter endt adjuverende kemoterapi.

Medicinrådet vurderer, at T-DXd kan forlænge tiden til forværring af sygdommen og patienternes levetid sammenlignet med den behandling, patienterne modtager i dag. Det er dog usikkert hvor længe. Behandlingen giver patienterne sværere bivirkninger end den nuværende, herunder øget risiko for at udvikle alvorlig lungesygdom.

Behandling med T-DXd er betydeligt dyrere end nuværende standardbehandling. Samlet set vurderer Medicinrådet dog, at omkostningerne nu er acceptable i forhold til effekten for denne patientgruppe.

Læs anbefalingen her

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, SKA NYT eller ønsker du at afmelde?

Skriv til sekretær Susanne Justesen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller til projektsygeplejerske Kreiberg Jessen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

SKA’s persondatapolitikSKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsnet.
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Sjælland.

Vil du læse med?


Navn:

Email: