Nyhedsbrev 2023 December

Udskriv
SKA logo

SKA ønsker glædelig jul og godt nytår

Vi vil gerne takke alle jer, der har deltaget på vores kurser i år. I alt har vi i år haft glæden af hele 2.105 fysiske eller online kursister. Vi håber, at vi har været med til at gøre jer endnu klogere på kræft og kræftbehandling.

SKA vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle de dedikerede oplægsholdere, moderatorer og samarbejdspartnere, der har været med til at gøre det hele muligt.

Husk, hvis du har en ide til et kursus, er du altid velkommen til at tage fat i SKA. Du finder vores mailadresser i bunden af nyhedsbrevet her.

På SKA’s hjemmeside kan du se, hvad der aktuelt er i udbud af kurser og dér tilmelde dig. Følg os også gerne på Facebook samt LinkedIn. Der ligger vi løbende nyheder op om nye kurser m.m.

Besøg SKA’s hjemmeside

Tak for et godt Post-ESMO

SKA siger stort tak til speakers og moderatorer for engageret deltagelse ved årets Post-ESMO. Ligeledes en stor tak til alle jer der har deltaget enten online eller fysisk. Vi håber, at den delte viden giver rum for drøftelser ude på afdelingerne.

Vi håber, at kunne åbne for tilmelding til det 5. Post-ESMO til foråret 2024.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

Vidste du at: På mange af SKA kurser kan du deltage både online og fysisk?

Uanset om du er tilmeldt som fysisk eller online deltager vil du, ca. 3 - 5 hverdage efter afholdelsen af vores hybridmøder, modtage hele optagelsen. Det betyder også at hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du tilmelde dig online deltagelse og se optagelsen efter et par dage.

Spørgsmål kan stilles enten ved fysisk fremmøde eller via chatfunktion ved online live deltagelse.

Ved online deltagelse henstiller vi til individuel tilmelding, også selv om man sidder samlet i en gruppe og ser med. På den måde har vi et bedre overblik over hvor mange der ser med, så vi bedre kan målrette aktiviteterne.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til deltagelsesformer. Kontaktinformationer kan findes her.

Kursus: Post-ASH 2024

SKA præsenterer i samarbejde med Hæmatologisk Tidsskrift ’Post-ASH’.

Speakers vil gennem eftermiddagen præsentere de største nyheder fra ASH set med danske briller. Faglig moderator vil være Martin Hutchings, mens Nynne Bjerre Christensen vil være journalistisk moderator.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle, og det er muligt at deltage enten fysisk eller online via link.

Uanset deltagelsesform vil tilmeldte, ca. 3 - 5 hverdage efter afholdelse af hybridmødet, få tilsendt hele optagelsen. Er du forhindret i at deltage på dagen, så fat mod. Hvis du tilmelder dig online-versionen vil du ligeledes efter 3-5 hverdage modtage den optagede version.

Kurset bliver afholdt om eftermiddagen den 23. januar 2024 på Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 2820 Gentofte.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 18. januar 2024.

Kursus: Så har du muligheden for at blive opdateret på nyt indenfor behandling af brystcancer!

SKA og Onkologisk Tidsskrift tilbyder opdatering og diskussion af de vigtigste resultater fra San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) inklusiv perspektivering til dansk klinisk praksis ved et Post-SABCS arrangement den 16. januar 2024 fra kl. 14.00 - 16.30.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle, og det er muligt at deltage enten fysisk eller online via link.

Uanset deltagelsesform vil tilmeldte, ca. 3 - 5 hverdage efter afholdelse af hybridmødet, få tilsendt hele optagelsen. Er du forhindret i at deltage på dagen, så fat mod. Hvis du tilmelder dig online-versionen vil du ligeledes efter 3-5 hverdage modtage den optagede version.

Perspektiver fra kongressen dækkes igen i år tværfagligt, da både onkologer, en kirurg og en patolog vil bidrage med de vigtigste nyheder fra kongressen set fra hver deres faglige vinkel.

Kurset bliver afholdt den 16. januar 2024 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 8. januar 2024.

Pjece: SKA reviderer pjecen ”Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling”

SKA er påbegyndt revideringen af pjecen, ’Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling’. Pjecen der første gang så dagens lys i 2011, er senest revideret i 2013. På opfordring har vi besluttet at påbegynde arbejdet med revideringen af pjecen. Revideringen vil ske i samarbejde med de onkologiske afdelinger på Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital.

Efter planen skulle pjecen være færdig revideret til foråret 2024. Pjecen bliver fælleseje mellem de to afdelinger og SKA, og vil kunne downloades gratis fra SKA´s hjemmeside.

SKA deltog på FSK

SKA deltog på Danske Kræftforskningsdage samt til FSK’s Landskursus den 3.- 4. november i Billund. På FSK´s landskursus deltog vi med en stand. Tak til alle jer der kiggede forbi til en snak om kurser og vidensformidling. I 2024 planlægger vi at deltage i følgende arrangementer: DSKO, Danske kræftforskningsdage og FSK Landskursus. Vi håber I vil kigge forbi vores stand.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

SKA gentager: Aktiv sundhed og kræft (få ledige pladser)

SKA oplevede stor interesse for kurset Aktiv sundhed og Kræft som vi derfor gentager i 2024.

Kurset giver bl.a. en indsigt i fysisk aktivitets biologiske effekt på tumor samt en viden om, hvad den kræftramte må i forhold til fysisk træning under et behandlingsforløb. Hvad er sandhed og hvad er myter? Den kræftramtes motivation er en afgørende faktor ved fysisk træning, og kurset giver bud på barrierer og muligheder i forhold til, hvordan man som fagprofessionel kan motivere den kræftramte til fysisk træning. Ernæringsperspektivet inddrages ligeledes med fokus på kost, kræft og træning, når energibalancen er truet.

Kurset bliver afholdt den 12. marts 2024 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 29. januar 2024.

SKA gentager: Kræftsygdomme og behandling (få ledige pladser)

Vi har oplevet stor efterspørgsel på dette kursus, hvorfor SKA har valgt at gentage det i 2024.

Kurset tilbyder sundhedsprofessionelle, der arbejder med kræftpatienter, en indføring i kræftlægens værktøjskasse. En introduktion til de store kræftsygdomme og generelle principper i forhold til kemoterapi, immunterapi og strålebehandling. Derudover vil der også være programpunkter om hæmatologi og de mest almindelige kirurgiske indgreb i forbindelse med ondartet sygdom.

Hospitalspræst Katrine Louise Raun tilbyder sit syn på, hvordan man bedst møder mennesker, der har fået alvorlig sygdom ind på livet. En ekspert inden for det palliative område kommer også med et oplæg om, hvad man kan gøre for patienten efter at håbet om egentlig helbredelse må opgives.

Grundkurset egner sig til alle slags faggrupper, der jævnligt møder kræftpatienter i deres arbejdsliv.

Kurset bliver afholdt den 5. marts 2024 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er den 1. februar 2024.

Kursus: Post-ASCO 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11. og 12. juni 2024, hvor SKA og Onkologisk Tidsskrift afholder den 21. udgave af Post-ASCO.

Deltagelse er muligt både online og fysisk. Alle tilmeldte vil et par dage efter afholdelsen få tilsendt den optagede version. Så skulle du være forhindret i at deltage på dagen, vil du alligevel have mulighed for at blive opdateret på den nyeste viden fra ASCO kongressen. Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle.

Kurset bliver afholdt den 11. og 12. juni 2024 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte.

Tilmeldingen forventes åbnet medio januar.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

SKA holder juleferie

SKA sekretariat holder juleferielukket i dagene mellem jul og nytår. Du kan selvfølgelig fortsat tilmelde dig vores kurser via vores hjemmeside samt skrive os en mail.

Du kan se vores kontaktoplysninger her

Vi har nu et grundigt overblik over hvor mange kræftpatienter der får ny kræft, hvilke kræfttyper de hyppigst får og hvilken ny kræft der er størst risiko for, afhængig af hvilken sygdom man allerede har haft. Det giver et godt fingerpeg om, hvilke patientgrupper man især skal holde øje med."

Citat: Seniorforsker Trille Kjær fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning I: Cancer.dk

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft (PD-L1 CPS ≥ 10) uden forudgående systemisk behandling af metastatisk sygdom

Medicinrådet vurderer, at behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi er lige så effektiv til at udskyde tiden til sygdomsprogression og øge patienternes overlevelse som nuværende standardbehandling med atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel (PD-L1 IC ≥ 1). Dette gælder for patienter, hvor der enten er gået minimum 12 måneder siden endt (neo)adjuverende kemoterapi, eller som har nydiagnosticeret metastatisk sygdom.

Datagrundlaget er dog usikkert på grund af væsentlige forskelle mellem de studier, som de to behandlinger er blevet undersøgt i. Ved begge behandlinger er der risiko for immunrelaterede bivirkninger, der kan være livstruende og langvarige.

Læs anbefalingen her

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, SKA NYT eller ønsker du at afmelde?

Skriv til sekretær Susanne Justesen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller til projektsygeplejerske Kreiberg Jessen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

SKA’s persondatapolitikSKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsnet.
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Sjælland.

Vil du læse med?


Navn:

Email: