Nyhedsbrev 2023 Juli

Udskriv
SKA logo

SKA ønsker god sommer

I dette nyhedsbrev kan du læse om efterårets SKA kurser, der blandt andet tæller ’SOTA Hæmatologi’, ’Post-WCLC’ og ‘Post-ESMO’ samt de første af 2024 kurser, ’Aktiv sundhed og kræft’, ’Kræftsygdomme og behandling’, ’Post-SABCS’ samt 'Post-ASH’.

Dette nyhedsbrev bliver en smule anderledes end vores tidligere nyhedsbreve. Dette fordi vi i SKA ønsker at give jer et indblik i andre spændende aktiviteter vi også har gang i for tiden. Herunder en revidering af SKA pjecen ”Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling” samt de bivirkingsark der følger med til denne pjece. Vi har også lavet et nyt punkt, der indeholder de konferencer og møder, hvor du kan møde SKA i løbet af året.

Husk, hvis du har en idé til et kursus, er du altid velkommen til at tage fat i SKA. Du finder vores mailadresser i bunden af nyhedsbrevet her.

På SKA’s hjemmeside kan du se, hvad der aktuelt er i udbud af kurser og tilmelde dig. Følg os også gerne på Facebook samt LinkedIn. Der ligger vi løbende nyheder op om nye kurser m.m.

Ønsker du ikke at modtage SKA NYT, kan du altid afmelde – se hvordan nederst i nyhedsbrevet.

Besøg SKA’s hjemmeside

Tak for et godt Post-ASCO

Den 20. og 21. juni havde SKA’s ’Post-ASCO’ jubilæum. Det store post arrangement, der dækker de vigtigste nyheder fra den amerikanske kongres, set med danske øjne, løb af stablen for 20. gang! Konceptet har indenfor de sidste år ændret sig en smule fra at være et udelukkende fysisk møde, til nu også at rumme et virtuelt koncept.

Vi oplever, at vores hybrid kurser er taget godt imod. Det gør det muligt at få den nyeste viden ud til flest mulige uafhængigt af geografisk placering, og på lige det tidspunkt der passer ind i den enkeltes arbejds- og privatkalender. Det er vi stolte af. Tak til alle jer der så med både fysisk og online. Også en særlig tak til alle de dygtige speakers samt de faglige moderatorer, for at gribe bolden og samarbejde med os i SKA om vidensdeling indenfor onkologien.

Pjece: SKA reviderer pjecen ”Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling”

SKA er påbegyndt revideringen af pjecen, ’Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling’ samt de bivirkingsark der følger med til denne pjece. Pjecen der første gang så dagens lys i 2011, er senest revideret i 2013. På opfordring har vi besluttet at påbegynde arbejdet med revideringen af pjecen. Revideringen vil ske i samarbejde mellem tre Onkologiske Afdelinger og SKA.

Vi glæder os meget til at påbegynde processen efter sommerferien. Efter planen skulle pjecen og de tilhørende bivirkingsark være færdig revideret til foråret 2024. Pjecen og bivirkningsarkene bliver fælleseje mellem de tre afdelinger og SKA, og vil kunne downloades gratis fra SKA´s hjemmeside.

Mød SKA her: Danske Kræftforskningsdage og FSK

SKA deltager på Danske Kræftforskningsdage, der afholdes i Odense den 31. august -1. september samt til FSK’s Landskursus der afholdes den 3.- 4. november i Billund. På FSK´s landskursus deltager vi med en stand. Dette har vi desværre ikke mulighed for på Danske Kræftforskningsdage, men spot os gerne. Vi er altid klar til en snak om SKA´s aktiviteter.

Vi håber, at vi ses.

Kursus: Post-WCLC

Behandlingen af lungekræft er fortsat i stor udvikling. SKA formidler i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift årets seneste landvindinger med et Post-WCLC.

To onkologiske eksperter giver sammen med en lungekirurg og en patolog deres bud på de mest spændende nyheder fra kongressen, der afholdes i begyndelsen september, samt perspektiverer til dansk klinisk praksis. Det er muligt at deltage både fysisk og online. Alle der er tilmeldt til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.

Kurset bliver afholdt den 3. oktober 2023 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte og er gratis for sundhedsprofessionelle.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 27. september 2023.

SKA gentager: Aktiv sundhed og kræft

SKA oplevede stor interesse for kurset Aktiv sundhed og Kræft som vi derfor gentager i 2024.

Kurset giver bl.a. en indsigt i fysisk aktivitets biologiske effekt på tumor samt en viden om, hvad den kræftramte må i forhold til fysisk træning under et behandlingsforløb. Hvad er sandhed og hvad er myter? Den kræftramtes motivation er en afgørende faktor ved fysisk træning, og kurset giver bud på barrierer og muligheder i forhold til, hvordan man som fagprofessionel kan motivere den kræftramte til fysisk træning. Ernæringsperspektivet inddrages ligeledes med fokus på kost, kræft og træning, når energibalancen er truet.

Kurset bliver afholdt den 12. marts 2024 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 29. januar 2024.

Nyt Kursus: SOTA Hæmatologi

SOTA står for state of the art og er en kursusform, der tager sit afsæt i den kliniske hverdag og tilbyder kursisterne en grundig opdatering om aktuelle behandlingsmuligheder og særlige perspektiver inden for det givne diagnoseområde.

Til dette SOTA Hæmatologi vil 6 garvede hæmatologer gennem eftermiddagen komme omkring Benign Hæmatologi, Lymfom, Myelomatose, Akut Leukæmi, Kroniske Myeloide sygdomme samt Palliation. Det vil være muligt at deltage både fysisk og online. Eftermiddagen arrangeres i et samarbejde med Hæmatologisk Tidsskrift.

Faglig moderator på eftermiddagen vil være Christian Bjørn Poulsen, ledende overlæge og lægefaglig KFE-leder, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Journalistisk moderator vil være Nynne Bjerre Christensen.

SOTA Hæmatologi bliver afholdt den 31. oktober 2023 i København og er gratis for sundhedsprofessionelle. Bemærk at vi har ændret den tidligere udmeldte dato!

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 23. oktober 2023.

SKA gentager: Kræftsygdomme og behandling

Vi har oplevet stor efterspørgsel på dette kursus, hvorfor SKA har valgt at gentage det i 2024.

Kurset tilbyder sundhedsprofessionelle, der arbejder med kræftpatienter, en indføring i kræftlægens værktøjskasse. En introduktion til de store kræftsygdomme og generelle principper i forhold til kemoterapi, immunterapi og strålebehandling. Derudover vil der også være programpunkter om hæmatologi og de mest almindelige kirurgiske indgreb i forbindelse med ondartet sygdom.

En præst tilbyder sit syn på, hvordan man bedst møder mennesker, der har fået alvorlig sygdom ind på livet. En ekspert inden for det palliative område kommer også med et oplæg om, hvad man kan gøre for patienten, efter at håbet om egentlig helbredelse må opgives.

Grundkurset egner sig til alle slags faggrupper, der jævnligt møder kræftpatienter i deres arbejdsliv.

Kurset bliver afholdt den 5. marts 2024 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 1. februar 2024.

Kursus: Post-ESMO 2023

Det er SKA en stor glæde at kunne invitere til det 4. Post-ESMO.

Post-ESMO tilbyder opdatering og diskussion af de vigtigste nye studier fra årets ESMO kongres i Madrid, inklusiv perspektivering til dansk klinisk praksis. Præsentationerne formidles af dygtige fagfolk med speciale i netop deres emne. Der vil alle dage være kompetente faglige moderatorer, der sammen med journalistiske moderatorer binder dagen sammen.

Det er muligt at deltage både fysisk og online. Så mix of match efter hvad der passer ind i kalenderen, både arbejds- og privatlivsmæssige. Alle tilmeldte til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.

Kurset bliver afholdt den 14. - 16. november 2023, i henholdsvis Odense, Aarhus og København. Det er gratis at deltage for sundhedsprofessionelle.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 1. november 2023.

SAVE THE DATE: Post-SABCS 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 16. januar 2024, hvor SKA og Onkologisk Tidsskrift for fjerde gang afholder Post-SABCS. Det vil være muligt at deltage både online og fysisk.

Tilmeldingen åbner til efteråret 2023.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn

SAVE THE DATE: Post-ASH 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. januar 2024, hvor SKA og Hæmatologisk Tidsskrift for anden gang afholder Post-ASH. Det vil være muligt at deltage både online og fysisk.

Tilmeldingen åbner i slutningen af 2023.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn

SKA HOLDER SOMMERFERIE

SKA sekretariat holder sommerferielukket i ugerne 28, 29 og 30. Du kan selvfølgelig fortsat tilmelde dig vores kurser via vores hjemmeside samt skrive os en mail.

Du kan se vores kontaktoplysninger her

Hvis en patient får en kræftdiagnose under indlæggelsen eller i et aktivt forløb på Psykiatrisk Afdeling, kan de rykke tættere på patienten, og det er de gode til f.eks. via patientens kontaktsygeplejerske. Det, der mangler, er kontakten mellem afdelingerne. De gør det, de tror er det bedste, og det samme gør vi på onkologisk – men vi taler ikke sammen om forløbene, og det er nødvendigt"

Citat: Klinisk professor og overlæge, Enhed for Lindrende Behandling, AUH, Mette Asbjørn Neergaard I: Ugeskrift for læger

Medicinrådet anbefaler asciminib til behandling af voksne patienter med Philadelphia kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase (Ph+ CML CP), som tidligere er blevet behandlet med to eller flere tyrosinkinasehæmmere (TKI’er).

Medicinrådet vurderer, at effekten og bivirkningsbyrden af asciminib er sammenlignelig med effekten af bosutinib, som er et blandt flere lægemidler, patienterne behandles med i dag. Behandling med både asciminib og bosutinib medfører, at patienterne opnår respons (major molecular response), som forhindrer, at sygdommen forværres. Samtidig er omkostningerne for de to behandlinger sammenlignelige. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne samlet set er rimelige i forhold til effekten.

Læs anbefalingen her

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, SKA NYT eller ønsker du at afmelde?

Skriv til sekretær Susanne Justesen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller til projektsygeplejerske Kreiberg Jessen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

SKA’s persondatapolitikSKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsnet.
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Sjælland.

Vil du læse med?


Navn:

Email: