SKA NYT - 2010

Udskriv
Læs i SKA NYT 2010-4 Læs i SKA NYT 2010-2
  • Prædiktive markører hos patienter med øvre gastrointestinal cancer behandlet med erlotinib og bevacizumab
  • SKA’s 14. årsmøde
  • Gen elektrotransfer: ikke-viral genterapi til behandling af kræft
Læs i SKA NYT 2010-3 Læs i SKA NYT 2010-1
  • Fremtiden kommer af sig selv – det gør din efteruddannelse ikke!
  • Gen elektrotransfer til hud – en mulig fremtidig kræftbehandling?
  • Børneprojekt 2009 – et projekt med fokus på børn og unge, der lever i en familie, h vor far eller mor har kræft
  • Ph.D. afhandling. Klinisk værdi af niveauet af urokinase plasminogen aktivator receptor (uPAR) og dens kløvede former ved lunge- og prostatacancer

Folder Icon SKA NYT - 2010