Nyhedsbrev 2023 April

Udskriv
SKA logo

SKA ser frem mod en masse spændende kurser samt et Post-ASCO jubilæum

I dette nyhedsbrev kan du læse om kommende SKA kurser, der blandt andet tæller ’Post-ASCO’, ’SOTA Hæmatologi’, ’Post-WCLC’ samt ‘Post-ESMO’ men også nogle af næste års kurser. Blandt andet gentages kurserne ’Kræftsygdomme og behandling’ og ’Aktiv sundhed og kræft’ i 2024.

2023 er et jubilæums år for vores Post-ASCO, der bliver afholdt for 20. gang. Konceptet har indenfor de sidste år ændret sig en smule fra at være et udelukkende fysisk møde, til nu også at rumme et virtuelt koncept. Vi oplever, at vores hybrid kurser er taget godt imod. Det gør det muligt at få den nyeste viden ud til flest mulige uafhængigt af geografisk placering, og på lige det tidspunkt der passer ind i den enkeltes arbejdes- og privatkalender.

En af SKA’s ambitioner er at understøtte MDT samarbejdet i Region Sjælland. Dette både i form af sekretariatsfunktion og planlægning af MDT-møder, men også til planlægning og afvikling af temaeftermiddage med fokus på MDT samarbejdet indenfor de enkelte diagnoseområder. Her i første halvår af 2023 har SKA bl.a. understøttet MDT-samarbejdet indenfor gastrointestinalcancer samt lungecancer. Er du ansat i Region Sjælland og er du interesseret i at høre mere, eller ønsker du at få understøttet jeres MDT møder, kan du kontakte os her.

Har du en idé til et kursus, så husk, at du altid er velkommen til at tage fat i SKA. Du finder vores mailadresser i bunden af nyhedsbrevet her.

På SKA’s hjemmeside kan du se, hvad der aktuelt er i udbud af kurser og tilmelde dig. Følg os også gerne på Facebook samt LinkedIn. Der ligger vi løbende nyheder op om nye kurser m.m.

Ønsker du ikke at modtage SKA NYT, kan du altid afmelde – se hvordan nederst i nyhedsbrevet. Vi håber naturligvis i SKA, at du er interesseret i at fortsætte med at modtage nyheder om spændende kurser inden for kræftområdet.

Besøg SKA’s hjemmeside

Kursus: Så er årets Post-ASCO program publiceret

Årets Post-ASCO bliver som beskrevet i indledningen det 20. i rækken, og bliver i lighed med sidste år afholdt med mulighed for både virtuel og fysisk deltagelse, og i et samarbejde med Onkologisk Tidsskrift. Det faglige program kommer i år til at bestå af hele 16 forskellige emneområder.

I år er vi godt på den anden side af covid-19, hvilket har gjort det muligt igen at sende yngre læger til ASCO kongressen som en del af projektet. I år sender vi 5 yngre læger afsted der dækker områderne: Urologi, Bryst, Gynækologi, Nedre GI samt Lunge.

Alle deltagere vil have mulighed for at stille spørgsmål undervejs - og som vi kender det fra det traditionelle Post-ASCO vil eksperterne og moderator lave en perspektivering til dansk klinisk praksis.

Post-ASCO bliver afholdt den 20. - 21. juni 2023 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte og er gratis for sundhedsprofessionelle.

Du kan tilmelde dig her - tilmeldingsfristen er 1. juni 2023.

Nyt Kursus: SOTA Hæmatologi

SOTA står for state of the art og er en kursusform, der tager sit afsæt i den kliniske hverdag og tilbyder kursisterne en grundig opdatering om aktuelle behandlingsmuligheder og særlige perspektiver inden for det givne diagnoseområde.

Til dette SOTA Hæmatologi vil 6 garvede hæmatologer gennem eftermiddagen komme omkring Benign Hæmatologi, Lymfom, Myelomatose, Akut Leukæmi, Kroniske Myeloide sygdomme samt Palliation. Det vil være muligt at deltage både fysisk og online. Eftermiddagen arrangeres i et samarbejde med Hæmatologisk Tidsskrift.

Faglig moderator på eftermiddagen vil være Christian Bjørn Poulsen, ledende overlæge og lægefaglig KFE-leder, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Journalistisk moderator vil være Nynne Bjerre Christensen.

SOTA Hæmatologi bliver afholdt den 31. oktober 2023 i København og er gratis for sundhedsprofessionelle.

Programmet er under udarbejdelse, tilmeldingen forventes åbnet i maj.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

SKA gentager: Kræftsygdomme og behandling

Vi har oplevet stor efterspørgsel på dette kursus, hvorfor SKA har valgt at gentage det i 2024.

Kurset tilbyder sundhedsprofessionelle, der arbejder med kræftpatienter, en indføring i kræftlægens værktøjskasse. En introduktion til de store kræftsygdomme og generelle principper i forhold til kemoterapi, immunterapi og strålebehandling. Derudover vil der også være programpunkter om hæmatologi og de mest almindelige kirurgiske indgreb i forbindelse med ondartet sygdom.

En præst tilbyder sit syn på, hvordan man bedst møder mennesker, der har fået alvorlig sygdom ind på livet. En ekspert inden for det palliative område kommer også med et oplæg om, hvad man kan gøre for patienten, efter at håbet om egentlig helbredelse må opgives.

Grundkurset egner sig til alle slags faggrupper, der jævnligt møder kræftpatienter i deres arbejdsliv.

Kurset bliver afholdt den 5. marts 2024 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 1. februar 2024.

Kursus: Post-WCLC

Behandlingen af lungekræft er fortsat i stor udvikling. SKA formidler i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift årets seneste landvindinger med et Post-WCLC.

To onkologiske eksperter giver sammen med en lungekirurg og en patolog deres bud på de mest spændende nyheder fra kongressen, der afholdes i begyndelsen september, samt perspektiverer til dansk klinisk praksis. Det er muligt at deltage både fysisk og online. Alle der er tilmeldt til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.

Kurset bliver afholdt den 3. oktober 2023 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte og er gratis for sundhedsprofessionelle.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfristen er 27. september 2023.

SKA gentager: Aktiv sundhed og kræft

SKA oplevede stor interesse for kurset Aktiv sundhed og Kræft som vi derfor gentager i 2024.

Kurset giver bl.a. en indsigt i fysisk aktivitets biologiske effekt på tumor samt en viden om, hvad den kræftramte må i forhold til fysisk træning under et behandlingsforløb. Hvad er sandhed og hvad er myter? Den kræftramtes motivation er en afgørende faktor ved fysisk træning, og kurset giver bud på barrierer og muligheder i forhold til, hvordan man som fagprofessionel kan motivere den kræftramte til fysisk træning. Ernæringsperspektivet inddrages ligeledes med fokus på kost, kræft og træning, når energibalancen er truet.

Kurset bliver afholdt den 12. marts 2024 på Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Programmet er under udarbejdelse, tilmeldingen forventes åbnet til juni.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

Kursus: Post-ESMO 2023

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14., 15. og 16. november 2023, hvor SKA og Onkologisk Tidsskrift afholder årets Post-ESMO. Det vil være muligt at deltage både online og fysisk.

Kurset bliver afholdt den 14. - 16. november 2023, i henholdsvis Odense, Aarhus og København.

Programmet er under udarbejdelse, tilmeldingen forventes åbnet medio maj.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

Kursus: Onkologikursus for ansatte i medicinalindustrien (Få ledige pladser)

Arbejder du i medicinalindustrien, og ønsker du at få en stor basisviden om karakteristiske forhold ved kræftsygdomme samt indblik i den kliniske hverdag på en kræftafdeling?, så har vi et kursus, der er noget for dig.

Kurset strækker sig over 3 dage og er en vekslen mellem teoridage og en formiddag, hvor du er i praktik på en kræftafdeling. Vær opmærksom på, at der er plads til maksimalt 15 kursister, der skal i praktik, så vi råder til hurtig tilmelding. Derudover er det muligt for deltagere udelukkende at komme med på teoridelen.

Kurset bliver afholdt den 19. - 21. september 2023 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 11. august 2023.

SAVE THE DATE: Post-ASH 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. januar 2024, hvor SKA og Hæmatologisk Tidsskrift for anden gang afholder Post-ASH. Det vil være muligt at deltage både online og fysisk.

Tilmeldingen åbner i slutningen af 2023.

Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn

Jeg tror, at protonterapi ender med at blive standardbehandling mod en række kræftformer. Det vil ikke være den bedste behandling til alle kræftpatienter, for traditionel strålebehandling er en højt avanceret behandling, som stadig vil være det bedste valg til rigtig mange patienter. Men jeg tror, at brugen af protonterapi vil stige, i takt med den tekniske udvikling, og efterhånden som vi får mere viden fra forskningen, som gør, at vi bliver bedre til at udvælge netop de patienter, der har størst gavn af protonterapi."

Citat: Ledende overlæge, Dansk Center for Partikelterapi, Morten Høyer I: Cancer.dk

Medicinrådet anbefaler atezolizumab som adjuverende behandling efter komplet resektion og platinbaseret kemoterapi hos voksne patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med høj risiko for tilbagefald, hvor patientens tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 50 %, og hvor patienten ikke har EGFR-mutation eller ALK-positiv NSCLC.

Medicinrådet vurderer, at atezolizumab som adjuverende behandling udskyder tiden til sygdomstilbagefald og øger patienternes overlevelse sammenlignet med nuværende praksis, som ikke indebærer en aktiv behandling (observation). Behandling med atezolizumab kan give alvorlige bivirkninger, herunder pneumonitis, colitis og binyrebarkinsufficiens.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til effekten. Medicinrådet anbefaler, at patienten får atezolizumab som adjuverende behandling i op til 12 måneder.

Læs anbefalingen her

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, SKA NYT eller ønsker du at afmelde?

Skriv til sekretær Susanne Justesen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller til projektsygeplejerske Hanne Kreiberg Jessen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

SKA’s persondatapolitikSKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsnet.
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Sjælland.

Vil du læse med?


Navn:

Email: