Nyhedsbrev 2022 Juli

Udskriv
SKA logo

SKA ønsker alle en rigtig god sommer

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om nogen af vores kommende kurser i efteråret 2022, der blandt andet tæller Kræftsygdomme og behandling, Post-WCLC, Onkologi for ansatte i medicinalindustrien, Aktiv Sundhed og Kræft, Post-ESMO, Kursus for yngre læger, HER2 Symposium – Brystkræft, mfl.

Besøg SKA’s hjemmeside

Der kan du altid se det aktuelle udbud af kurser og tilmelde dig.

Følg os også meget gerne på facebook. Der lægger vi løbende nyheder op, samt remindere om tilmeldingsfrister.

Nyhedsbrevet giver ligeledes en opdatering på nogle af medicinrådets nyeste anbefalinger.

Et udpluk af efterårets kursustilbud:

Vær med til Post-WCLC Aarhus

Behandlingen af lungekræft er fortsat i stor udvikling. SKA formidler i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift årets seneste landvindinger med et Post-WCLC webinar den 14. september i Aarhus.

2 onkologiske eksperter giver sammen med en lungekirurg og en patolog deres bud på de mest spændende nyheder fra kongressen, der afholdes start august, samt perspektiverer til dansk klinisk praksis.

Post-WCLC optages og streames som webinar, men det vil også være muligt at deltage fysisk. Alle tilmeldte til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.

Kurset bliver afholdt den 14. september 2022 i Aarhus og er gratis for sundhedsprofessionelle – du kan tilmelde dig her.

Aktiv Sundhed og kræft

Effekten af fysisk aktivitet ved kræftbehandling er genstand for megen forskning og et område i stor udvikling. Dette SKA kursus giver bl.a. en indsigt i fysisk aktivitets biologiske effekt på tumor samt en viden om, hvad den kræftramte må i forhold til fysisk træning under et behandlingsforløb. Hvad er sandhed og hvad er myter?

Den kræftramtes motivation er en afgørende faktor ved fysisk træning, og kurset giver bud på barrierer og muligheder i forhold til, hvordan man som fagprofessionel kan motivere den kræftramte til fysisk træning.

Se programmet på SKA´s hjemmeside for yderligere information.

Kurset er allerede fuldt booket, men der er mulighed for at skrive sig på en venteliste. Ved nok interesserede gentages kurset hurtigst muligt.

Kurset bliver afholdt den 4. oktober 2022 i Roskilde - tilmeld dig ventelisten her.

Vær med til Post-ESMO i Odense, Aarhus, og København

Dette kursus tilbyder opdatering og diskussion af de vigtigste nye studier fra årets ESMO, inklusiv perspektivering til dansk klinisk praksis, formidlet af dygtige fagfolk med speciale i netop deres emne. Igen i år har kræftsygeplejen egen plads i programmet og som noget nyt er senfølger kommet på programmet. For yderligere information se programmet på SKA´s hjemmeside: www.skaccd.org under fanen kurser.

Ved Post-ESMO tager vi rundt i landet. Programmet den 11. oktober afvikles fra Odense, den 12. oktober fra Aarhus og den 13. oktober fra København.

Post-ESMO optages og streames som webinar, men det vil også være muligt at deltage fysisk. Alle tilmeldte til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.

Post-ESMO arrangeres i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift og er gratis for sundhedsprofessionelle - du kan tilmelde dig her.

HER2 Symposium – Brystkræft

Det er SKA en stor glæde at kunne præsentere et symposium om HER2, State of the art, indenfor brystkræft den 10. november fra kl. 14.00 – 18.00.

Formålet med dette møde er at forbedre forståelsen af HER2 biologi og test samt øge viden om behandling af HER2 positiv brystkræft og udviklingen indenfor dette område.

Vi har den store glæde at kunne præsentere et stærkt hold af danske faglige eksperter indenfor klinik, patologi og ledelse. Medicinrådet vil give oplæg, og to estimerede udenlandske speakere vil være med til at belyse emnet.

Symposiet optages og streames som webinar, men det vil også være muligt at deltage fysisk. Alle tilmeldte til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.

Kurset er gratis for sundhedsprofessionelle – du kan tilmelde dig her.

Kræftbehandling for yngre læger – opdateret viden til dig der ikke arbejder i onkologien

Et kursustilbud til alle yngre læger der møder kræftpatienten på f.eks. akutmodtagelser, medicinske-, intensive-, og kirurgiske afdelinger samt almen praksis.

Kurset formidler viden om onkologiske behandlinger, med særligt fokus på identificering og håndtering af akutte onkologiske tilstande samt bivirkninger. Palliativ medicinsk- og kirurgisk behandling er også et fokusområde, og ligeledes er kommunikationen med det kræftsyge menneske. Vigtig viden om en patientgruppe, som yngre læger fra alle specialer vil møde oftere og oftere.

For yderligere information se programmet på SKA´s hjemmeside: www.skaccd.org under fanen kurser.

Kurset bliver afholdt den 29. november 2022 - du kan tilmelde dig her.

"Netværk forstørrer det de podes eller fodres med. Så, hvis sårbarhed, stress, lav livskvalitet eller overvægt får godt fat i et netværk, kan det sprede sig og påvirke personer, der ellers ikke ville være i risiko. Det kræver empati fra sundhedspersonalet at afdække" ".

Citat: Morten Sodemann, professor i global sundhed og indvandrermedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital i: Sundhedspolitisk Tidsskrift 3. juni 2022.

Medicinrådet kan udarbejde betinget anbefalinger fra 2022

Fra årsskiftet kan Medicinrådet anbefale lægemidler i en tidsbegrænset periode, mens lægemiddelfirmaet indsamler yderligere data for lægemidlets effekt, sikkerhed og eventuelt omkostninger. Det har Danske Regioners bestyrelse besluttet.

Læs mere om de nye regler her

Medicinrådets anbefaling vedrørende alpelisib i kombination med fulvestrant til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft med PIK3CA-mutation

Medicinrådet anbefaler ikke alpelisib i kombination med fulvestrant som 1. linjebehandling til patienter med PIK3CA-muteret lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft. Medicinrådet finder det usikkert, om alpelisib i kombination med fulvestrant er lige så effektivt til at øge patienternes overlevelse som nuværende behandling med CDK4/6-hæmmere i kombination med fulvestrant. Samtidig kan behandlingen være forbundet med værre bivirkninger.

Medicinrådet anbefaler ikke alpelisib i kombination med fulvestrant til patienter med PIK3CA-muteret lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft, der er progredieret på CDK4/6-hæmmer i kombination med en aromataseinhibitor (AI). Medicinrådet finder effekten af behandlingen hos denne patientgruppe meget usikker, fordi den alene er undersøgt i ganske få patienter. Samtidig er alpelisib i kombination med fulvestrant forbundet med flere og værre bivirkninger end fulvestrant alene.

Læs mere her

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, SKA NYT eller ønsker du at afmelde?

Skriv til sekretær Susanne Justesen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller til projektsygeplejerske Tina Ovi Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

SKA’s persondatapolitikSKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsnet.
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Sjælland.

Vil du læse med?


Navn:

Email: