Organisations- og værdigrundlag for Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Region Sjælland (SKA)

Udskriv

Organisatorisk placering:

SKA er forankret i Onkologisk Afdeling, SUH. Cheflægen på Onkologisk Afdeling, SUH er leder af SKA. Personalet i SKA er ansat i Onkologisk Afdeling, stab.


Værdigrundlag:

SKA er en non-profit organisation, hvis aktiviteter finansieres af Region Sjælland samt indtægter ved bl.a. kursusvirksomhed.

Hospitalsafdelinger i Region Sjælland, som varetager udredning, diagnostik og behandling af kræftpatienter i Region Sjælland anser SKA som vigtige samarbejdspartnere i SKA´s aktiviteter.
Det er SKA´s hensigt at afholde et årligt møde, hvor ovenstående afdelinger inviteres. På dette møde informeres om SKA´s aktiviteter samt hvad afdelingerne kan bruge SKA til.


Formål:

At understøtte udvikling af det multidisciplinære arbejde med kræft, videre – og efteruddannelse samt understøtte fælles videnskabelige protokoller på kræftområdet.
At organisere efteruddannelseskurser indenfor specifikke aspekter af diagnostik, behandling, behandlingsforløb, pleje, opfølgning og senfølger indenfor kræftområdet. Kurserne er målrettet medarbejdere inden for Region Sjælland og tilbydes til det øvrige sundhedsvæsen, samt andre aktører med interesse for specialet.                                                                                                                        
At formidle og koordinere viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Region Sjælland og i sundhedsvæsenet generelt.