Samarbejdspartnere

Udskriv

SKA’s samarbejdspartnere udgøres af afdelinger, hvor der arbejdes med kræftpatienter, på Region Sjællands hospitaler herunder:

 • Kirurgisk Afdeling SUH
 • Kirurgisk Afdeling NSR
 • Lungemedicinsk afsnit, medicinsk afdeling SUH
 • Medicinsk afdeling, SUH
 • Øre-, Næse og Halskirurgisk Afdeling, SUH
 • Urologisk Afdeling SUH
 • Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, SUH
 • Patologiafdelingen, Region Sjælland
 • Billeddiagnostisk Afdeling, Region Sjælland
 • Hæmatologisk Afdeling SUH
 • Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, SUH
 • Kvindesygdomme (Gynækologi), SUH
 • Dermatologisk Afdeling, SUH
 • Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, SUH
 • Klinisk Biokemisk Afdeling, Region Sjælland