SKA NYT - 2013

Udskriv
Læs i SKA NYT 2013-4 Læs i SKA NYT 2013-2
 • A functional study of EGFR and Notch signaling in brain cancer stem-like cells from glioblastoma multiforme
 • Balance i hverdagen – et blandt flere tilbud fra Center for Kræft og Sundhed København
 • Resumé: ESMO 2013
 • Resumé: ECCO-kongres i Amsterdam 2013
 • Resumé: Landskursus for kræftsygeplejersker
 • Ph.D. afhandling: Værdien af PET/CT, MR, ultralyd og biokemiske analyser til præoperativ vurdering af endometrie cancer patienter
 • SKAs 10. Post-ASCO Symposium
 • Indtryk fra American Association of Cancer Research (AACR), 6.-10, 2013, Washington DC
 • Bevillinger til kræftforskningsprojekter fra Kræftens Bekæmpelse
Læs i SKA NYT 2013-3 Læs i SKA NYT 2013-1
 • Resumé af Ph.D. afhandling: Modificerbare risikofaktorer for ovariecancer
 • Udvikling af en ny type kræftvaccine: Kunsten at hæmme immunhæmmerne
 • BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet åbner den første nordiske afdeling for fase I og fase II behandling af børn og unge med kræft
 • SKA 6. workshop for enhederne for eksperimentel kræftbehandling
 • EONS - Læs præsidentens sidste indlæg som præsident for European Oncology Nursing Society
 • Online bivirkningsregistrering - læs om den nye internetportal
 • Disputatsresumé: Mammografiscreening: gavnlige og skadelige virkninger samt informeret valg
 • De største fremskridt i klinisk kræftforskning i 2012. Nyt fra ASCO

Folder Icon SKA NYT - 2013