SKA NYT - 2012

Udskriv
Læs i SKA NYT 2012-4 Læs i SKA NYT 2012-2
 • Disputats resumé: PET/CT til diagnostik og stadieinddeling af NSCLC patienter
 • Nyt om lægemiddeludvikling: mantraet er ’genomic profiling
 • De europæiske kræftsygeplejerskers selskab (EONS): Fokus på fremtidens  kræftsygepleje.
 • SKAs 9. Post-ASCO Symposium
 • Danske abstracts præsenteret ved ASCO 2012
 • SKA's efterårsprogram
Læs i SKA NYT 2013-3 Læs i SKA NYT 2013-1
 • Stadieinddeling af kvinder med brystkræft efter sentinel node vejledt aksildissektion
 • Erfaringsudveksling: grupper for yngre kvinder opereret for brystkræft
 • Global excellence i sundhed
 • TIMP-1 og effekten af adjuverende kemoterapi hos patienter opereret for tidlig brystkræft
 • Fremskridt i klinisk kræftforskning i 2011
 • SKA - nu og fremover

Folder Icon SKA NYT - 2012