10 yngre læger har lige fremlagt deres fund fra ASCO Annual Meeting i Chicago til SKA's traditionsrige Post-ASCO Symposium, som løb af stablen d. 15. juni, 2018 på IDA Mødecenter.
SKA NYT-særnummer med lægernes artikler på vej!

 

Nyheder i SKA

Veloverstået Post-ASCO; et nyt af slagsen følger i 2019

Fredagens Post-ASCO var endnu en særdeles vellykket af slagsen. Over 130 fremmødte kunne bevidne en gruppe unge læger, der med sikker hånd førte os igennem de store onkologiske diagnoseområder. Derudover var der supplementer til de faglige hjembringelser fra garvede onkologer med flere stjerner på skuldrene (endnu).


Årets Post-ASCO havde over 130 fremmødte tilhørere.
Foto: Kaare Smith

SKA var også glade for traditionen tro allerede at love en ny dato for et nyt Post-ASCO: fredag d. 14. juni, 2019 går det løs igen, med et nyt ungt kuld. Og SKA's redaktør arbejder i fællesskab med årets unge læger på et SKA NYT, hvor de faglige opdateringer ligeledes bliver bragt.

Læs slides fra i fredags, vælg menunpunktet 'Præsentationer' til venstre

Nyt kursus: Sarkomer

Sarkomer er en sjælden kræftform, der endelig får sin helt eget tur i spotlyset til et SKA-kursus. En overlæge ridser feltet op, derefter vil sundhedsprofessionelle med indsigt og erfaring i sygdomsområdet belyse sygepleje, fysioterapi og typiske symptomer; en patient vil ligeledes fortælle sin personlige historie om, hvordan det er blive diagnosticeret og behandlet for denne kræftlidelse, der overvejende opstår i knogler, muskler og bindevæv.


Sarkomceller: en sjælden kræftform får sin helt egen tur under
mikroskopet i nyt SKA-kursus.

Kurset er oplagt for alle sundhedsprofessionelle, der møder sarkompatienter i deres faglige hverdag. En sjælden chance for et overblik inden for et smalt område, i godt fagligt selskab med nogle af landets ypperste eksperter på feltet.

TILMELD DIG KURSET HER

Post-ASCO: sidste udkald

Der er allerede 130 deltagere til næste fredags Post-ASCO Symposium på IDA Mødecenter.


Post-ASCO 2017. Foto: Ditte Valente

Du skal sikre din plads NU, hvis du også vil være med.

TILMELDING

Post-ASCO surprise

I dag er der 14 dage til ASCO Annual Meeting begynder i millionbyen Chicago. Et nyt hold danske unge læger bereder sig på at begive sig mod verdens største kræftmøde.


Chicago lægger igen hus til verdens største kræftmøde, hvor
unge læger udsendt af SKA opsøger de nyeste forsknings-
resultater inden for de store diagnosegrupper. Foto: Colourbox.com

Du kan stadig sikre dig billet til en gennemgang af, hvad de har med hjem derovre fra. Etablerede onkologer som prof. Gedske Daugaard, overlæge Henrik Schmidt, prof. Anders Bonde Jensen og overlæge Trine Nøttrup vil perspektivere de unge lægers hjembragte forskningsresultater fra de store onkologiske sygdomsgrupper. Belært af sidste års overskrifts-stjælende PRO-studie er der også som noget nyt i programmet indlagt plads til en lille såkaldt 'Post-ASCO surprise', hvor SKA's egne erfarne overlæger vil give deres bud på et spændende studie, der ligger ud over de gængse diagnosegrupper gennemgået.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG TIL ENDNU ET UDBYTTERIGT FAGLIGT MØDE

Center for Aktiv Sundhed søger samarbejdspartnere i begge regioner

Center for Aktiv Sundhed er sammen med Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Onkologisk Klinik på Rigshospitalet ved at opstarte et stort randomiseret træningsforsøg for patienter med kræft i spiserøret. Da man gerne vil inkludere patienter fra hele Sjælland, har man en udfordring i forhold til at levere en superviseret træningsintervention til de patienter, der bor langt væk fra Rigshospitalet.


Center for Aktiv Sundhed forsker i motionens effekt på blandt
andet kræftsygdom. Foto: Colourbox.com

Da SKA laver kurset ’Aktiv Sundhed og Kræft’ i samarbejde med CFAS til kursister i begge regioner, linker vi til den forskningsansvarliges invitation til samarbejde på hospitaler og i kommuner i både
Region Hovedstaden og Region Sjælland. Invitationen er også vedlagt i næste kursusudgave af Aktiv Sundhed og Kræft, som løber af stablen d. 18. september.

SØGES: SAMARBEJDSPARTNERE TIL FORSKNINGSPROJEKT

TILMELD DIG KURSET OM AKTIV SUNDHED

Vellykket SOTA på Herlev Hospital

SKA har lige afholdt endnu et SOTA-kursus om brystkræft, denne gang på Herlev Hospital hvor 25 engagerede sundhedsprofessionelle blev opdateret inden for neoadjuverende kemoterapi, rekonstruktion og brystkirurgi.

Vi glæder os til at krydse bygrænsen nu, hvor Næstved Sygehus står for tur næste gang, d. 24. maj.
SKA ønsker at sikre medlemskræftafdelingerne den optimale faglighed. Således tilbyder SKA nu SOTA (state of the art)-kurser ude på afdelingerne, hvor eksperter inden for de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater, behandlingsmuligheder m.m.

De første SOTA-kurser omhandler brystkræft. Bemærk, at SOTA kun er for personalet ansat på medlemsafdelingernes respektive sygehuse.

Ung og syg

”Når min selfie ikke ligner!” Sådan hedder et af oplæggene til SKA’s kursus om unge alvorligt syge. Oplægget, ved hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen, tager fat på åndelige og eksistentielle aspekter af at være ung patient med eksempelvis en kræftdiagnose. SKA har allerede en gang afholdt dette kursus med fokus på de 16-26 årige. For der er mange væsentlige spørgsmål at tage fat på for enhver sundhedsprofessionel.

Hvordan opleves alvorlig sygdom, når man er ung? Hvilke tanker om psyke, krop og eksistens opstår? Og hvad er juraen på feltet, når man eksempelvis bliver myndig midtvejs i et sygdomsforløb? Næste udgave af kurset finder sted i oktober, men som altid tilråder vi hurtig tilmelding.

TILMELD DIG HER

Fokus på sorg og sørgende

De senere år er sorg blevet genstand for debat: Hvad er sorg? Hvem skal gøre hvad i forhold til sorg? Hvilke tillægsord kan man
meningsfuldt sætte foran sorg? Og hvad kan vi bruge denne viden til i det kliniske arbejde med kræftpatienter?

Øget indblik i sorgens natur. Foto: Colourbox.com

SKA tilbyder igen indblik i sorgens væsen i selskab med kompetente oplægsholdere. Fra teori til praksis og tilbage igen, med oplæg fra bl.a. psykologer, præster og en pårørende. Også til det kommende efterårs udgave af sorgkurset tilråder vi hurtig tilmelding, seneste kursus af slagsen blev gennemført uden ledige pladser.  

TILMELD DIG KURSET

Alle planlagte SKA-aktiviteter gennemføres uændret i 2018

Region Hovedstaden indstiller deres økonomiske støtte til SKA med virkning fra 30. april, 2018. Det er vedtaget til regionsrådsmødet d. 30 januar.


SKA mister sin økonomiske bevilling fra Region Hovedstaden.
Foto: Rigshospitalet

Alle planlagte SKA-aktiviteter gennemføres uændret i 2018, siger overlæge Niels Henrik Holländer, formand for SKA's forretningsudvalg.

LÆS REFERAT

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Protokollerede behandlinger
Tryk her - hvis du vil finde oplysninger om igangværende protokoller
Medikaminahåndbog
Tryk her - hvis du vil gennemgå de lægemidler, der anvendes i Danmark
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 SKA's Årsrapport 2016
SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til Aktiv Sundhed og Kræft, som finder sted i september måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT

Ny protokol tilføjet

Protokollen FASTERCC, om effekten af folinsyre på mucositis hos nyrekræftpatienter, er tilføjet SKA's protokoldatabase.

Find flere protokoller her

Medikamina

SKA linker til relevante onkologiske lægemidler i samarbejde med pro.medicin.dk

Hold dig ajour her
... følg os på de sociale medier

Årsrapport