9 yngre læger er klar til årets Post-ASCO, hvor de skal formidle dugfriske onkologiske nyheder fra ASCO Annual Meeting i Chicago. Tilmeld dig Post-ASCO her

 

Nyheder i SKA

Nyt kursus om sjælesorg

SKA er glade for at præsentere et nyt kursus om 'den svækkede sjæl i den syge krop'. Kurset belyser og diskuterer en række af de forhold, der knytter sig til et liv med sygdom. Forhold, man som sundhedsperson ofte møder i ambulatorier og på sengeafsnit: Håb, afmagt, ensomhed, tristhed, sorg, længsel, tro og mening.

 
SKA laver nyt kursus om sjælesorg. Foto: Colurbox.com

Kurset består af oplæg, øvelser og drøftelser med underviserne - og hinanden. Oplægsholderne har begge indgående kendskab til sundhedsverdenen og holder oplæg fra to forskellige faglige udgangspunkter: psykologien og teologien. Kurset henvender sig til alle sundhedsprofessionelle.

 Tilmeld dig kurset her

Årsrapport 2018 ligger klar

SKA's årsrapport omhandlende regnskabsåret 2017 ligger nu med nogen forsinkelse klar.SKA's årsrapport giver indblik i SKA's økonomi og kursus-
virksomhed.

Årsrapporten omhandler både økonomi og SKA's velkørende kursusvirksomhed, derudover takkes tidligere lægelig leder Peter Michael Vestlev for mange års tro tjeneste og godt lederskab.

Læs årsrapporten

Programmet til 16. Post-ASCO ligger klar

Et af SKA’s flagskibe har alle dage været Post-ASCO Symposium, hvor unge læger tager til ASCO Annual Meeting og derefter præsenterer den nyeste onkologiske viden inden for hvert sit diagnoseområde til en konference herhjemme. De unge lægers bidrag suppleres med perspektivering fra etablerede overlæger og professorer med det bredere udsyn inden for de respektive felter.

SKA sender hvert år unge læger til
ASCO Annual Meeting i Chicago. Foto: Colourbox.com

I år glæder SKA sig over at kunne sende 9 unge læger fra hele landet afsted, fra Herlev Hospital til Aalborg Universitetshospital.
Du kan nu sikre dig en plads til det populære arrangement, der igen i år vil finde sted på IDA Mødecenter i indre København.

Tilmeld dig her

Ekstra kursus om palliation for ikke-onkologisk personale

SKA har for første gang opslået et kursus om palliation rettet mod sundhedspersonale uden for onkologien. Og interessen har været så overvældende, at SKA nu gentager kurset i maj for at komme tilslutningen i møde.


Kurset tager sit udgangspunkt i den del af det daglige kliniske arbejde, hvor målet er at lindre patientens symptomer. Kursisten vil få en grundig gennemgang af den palliative værktøjskasse og opnå øget indsigt i blandt andet screeningsværktøjer og symptomlindring.


SKA tilbyder et kursus om palliation til sundhedsprofessionelle
uden for onkologien. Foto: Region Sjælland

Kurset henvender sig primært til læger og sygeplejersker, samt andet sundhedspersonale uden for onkologien, som ønsker sig en større indsigt i palliationens perspektiver, potentiale og problemer.

Timeld dig her

Farvel til protokoldatabasen

SKA er i færd med at finde sin nye form og modus operandi i Region Sjælland. Som del af hamskiftet vinker vi også farvel til protokoldatabasen.

SKA's mangeårige indsats med formidling af kræftprotokoller
fortsættes hos Kræftens Bekæmpelse og DCCC. Foto: Region Sjælland

Kræftens Bekæmpelse fortsætter heldigvis stadig arbejdet i samarbejde med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Find forsøgsbehandlinger via Kræftens Bekæmpelse

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til Palliation af kræftpatienten
– for ikke-onkologisk personale
, som finder sted i maj måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT
... følg os på de sociale medier

Årsrapport