SKA afholder kurser om kræft for mange slags sundhedspersonale og fra utallige vinkler. Gå til kursuskalender (Foto: Dr. Cecil Fox / National Cancer Institute)

 

Nyheder i SKA

Få ledige pladser til kursus om sammenhæng og koordinering

SKA har gjort arbejdet med sammenhæng og stømlinede patientforløb til et af sine centrale arbejdsområder. Derfor er det en stor glæde, at vi nu kan melde om få ledige pladser til kurset herom i begyndelsen af september.


SKA's kursus om sammenhæng og koordinering løber af
stablen d. 4. september. Foto: Colourbox.com

Sundhedsprofessionelle med interesse for gode patientforløb og tværsektorielle udfordringer bør tilmelde sig nu, mens de sidste ledige pladser på kurset stadig haves.

Tilmeld dig her

Stadig ledige pladser til smertekursus

SKA tilbyder også dette efterår et af sine tværfaglige kursus til læger og sygeplejersker, der er beskæftiget indenfor kræft og smertebehandling.


Den nyeste viden om smertebehandling til kræftpatienter d.
10. september. Foto: Colourbox.com
 

Kurset vil fokusere på de vigtigste facetter af smertebehandling til kræftpatienter. Kursisterne vil blive præsenteret for den nyeste viden, og vil blive aktivt inddraget i praktiske øvelser, hvor man vil blive trænet i at omsætte viden til praksis. Den anerkendte palliatør, overlæge Svend Ottesen er kursusleder.

Tilmeld dig kurset

Nyt kursusmodul til kommunale sundhedsprofessionelle

SKA i Region Sjælland fortsætter sin kursusaktivitet for sundhedsprofessionelle ansat i det kommunale. Her får medarbejderen viden og en række nyttige indsigter om de problematikker, der særligt knytter sig til kræftsygdom. I tredje modul runder vi blandt andet den nye fremvoksende behandlingsform immunterapi, her er også fagligt kompetente oplæg om sygdomslindring, træning og fatigue.


Oplæg om blandt andet sygdomslindring, træning og fatigue.
Foto: Colourbox.com

Kursets emner er nedslag bestående af emner, kursister på de tidligere moduler har udtrykt at ønske mere viden om. Kurset kan dog stadig følges, uden at man har været på de foregående.

Tilmeld dig kurset

Største Post-ASCO i SKA's historie forløb fint

SKA's 16. Post-ASCO Symposium forløb flot og med et stærkt felt af oplægsholdere. Med over 170 tilmeldte deltagere var årets Post-ASCO det største nogensinde. Som altid var der en række unge læger, der fremlagde nyt fra ASCO, hvert oplæg fik et supplement fra en ældre, erfaren onkolog.


Post-ASCO 2019. Foto: Kaare Smith

SKA arbejder nu på at få det årlige særnummer af SKA NYT ud til jer, hvor de unge læger ligeledes gengiver deres fund og opdagelser fra den onkologiske storkongres ASCO i Chicago.

Læs tidligere numre af SKA NYT her 

Sammenhæng og koordinering på tværs

Flere forhold har indflydelse på, om et forløb opleves som sammenhængende af patienten eller ej. Dette nye SKA-kursus dykker ned i nogen af dem og stiller skarpt på, hvordan vi skaber mere sammenhæng.


Koordinering og sammenhæng er centrale spørgsmål i
det moderne sundhedsvæsen.

Det praktiske arbejde med at koordinere og skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og sektorer bliver berørt. Kurset tager fat på et centralt spørgsmål i det moderne sundhedsvæsen og kommer med løsningsforslag fra flere forskellige fronter.

Tilmeld dig kurset

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

SKA skifter ham

SKA er i 2018 rykket til Region Sjælland og har fremover
kun én region som base.

SKA skal fremover arbejde med øget fokus på det multidisciplinære
og multisektorielle for at give
kræftpatienten det bedste, mest sømløse forløb.

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til Sammenhæng og koordinering på tværs,
som finder sted i september.

Læs mere om kurset her

Læs SKA NYT
... følg os på de sociale medier

Årsrapport