SKA afholder kurser om kræft for mange slags sundhedspersonale og fra utallige vinkler. Gå til kursuskalender (Foto: Dr. Cecil Fox / National Cancer Institute)

 

Nyheder i SKA

Årets tredje nummer af SKA NYT er ude

Læs om Danske Kræftforskningsdage 2019, Changing Cancer Care og meget mere i dette dugfriske nummer af SKA NYT.


Læs om blandt andet liquid biopsies i det seneste SKA NYT.

Årets tredje SKA NYT indeholder også klummer fra DMCG-leder, professor, overlæge Michael Borre såvel som det faste indspark fra FSK.

Læs SKA NYT

Nyt kursus om PRO: patient reported outcomes

PRO er blevet et væsentligt emne inden for sundhedsvæsnet. Studier har antydet store gevinster for patienter og sundhedsvæsen ved at lade patienter i større grad afrapportere deres tilstand ved hjælp af telemedicinske løsninger.


PRO i teori og praksis til nyt SKA-kursus. Foto: Colourbox.com

Med dette SKA-kursus kan du granske fænomenet hjulpet på vej af flere førende eksperter og praktikere fra hele landet. Fra teori til praksis og tilbage igen og hele tiden med kræftområdet som fokus. En professor runder af med en overvejelse om, i præcis hvor høj grad man kan måle livskvalitet?

Tilmeld dig her

Veloverstået repræsentantskabsmøde

SKA har lige holdt sit andet møde med repræsentantskabet i sin nye Region Sjælland-baserede, MDT-orienterede konstruktion.


Repræsentanter fra en lang række specialer deltog i
SKA's andet repræsentantskabsmøde på SUH, Roskilde.
 

Repræsentanter fra patologi, medicin, klinisk biokemi, nuklearmedicin, hæmatologi, onkologi og kirurgi deltog i mødet, der gjorde status over et år 1 i Region Sjælland med masser af velbesøgte kurser. Derudover modtog sekretariatet forslag til fremtidige kurser, som der vil blive arbejdet videre på i den kommende tid.

Bivirkninger til immunterapi: hvordan går vi til værks?

Immunterapiens fortsatte ekspansion skaber et behov for efteruddannelse og udveksling af erfaringer med behandlingsformen. Også bivirkningerne.


Bivirkninger som pneumonitis er relativt almindelige inden for
immunterapeutisk kræftbehandling. Foto: Colourbox.com

Under tidligere kurser har det vist sig, at der er et stort behov for at vide mere om bivirkningerne og den mest hensigtsmæssige efterfølgende behandling af disse. På den baggrund har vi besluttet at holde dette kursus; med specifikke, case-baserede problemstillinger. Flere af landets førende eksperter inden for feltet vil give dig både den nødvendige grundviden, samt fremlægge cases fra den kliniske hverdag.

Tilmeld dig her

Kræftbehandling for begyndere

SKA introducerer et kursustilbud til alle yngre læger, der møder kræftpatienter på eksempelvis akutmodtagelser, medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger, intensive afdelinger og almen praksis. Kurset tager således fat på både akutte medicinske tilstande og det brede spektrum af tilgængelige behandlinger inden for onkologi og hæmatologi.


En hurtig introduktion til kræftområdet målrettet
unge læger. Foto: Colourbox.com

Et oplæg giver også sit bud på, hvordan man i 2019 kommunikerer med det kræftsyge menneske. Her er hurtigt anvendelig viden om en patientgruppe, som yngre læger fra alle specialer vil møde oftere og oftere.

Tilmeld dig her

Nyt kursusmodul til kommunale sundhedsprofessionelle

SKA i Region Sjælland fortsætter sin kursusaktivitet for sundhedsprofessionelle ansat i det kommunale. Her får medarbejderen viden og en række nyttige indsigter om de problematikker, der særligt knytter sig til kræftsygdom. I tredje modul runder vi blandt andet den nye fremvoksende behandlingsform immunterapi, her er også fagligt kompetente oplæg om sygdomslindring, træning og fatigue.


Oplæg om blandt andet sygdomslindring, træning og fatigue.
Foto: Colourbox.com

Kursets emner er nedslag bestående af emner, kursister på de tidligere moduler har udtrykt at ønske mere viden om. Kurset kan dog stadig følges, uden at man har været på de foregående.

Tilmeld dig kurset

Største Post-ASCO i SKA's historie forløb fint

SKA's 16. Post-ASCO Symposium forløb flot og med et stærkt felt af oplægsholdere. Med over 170 tilmeldte deltagere var årets Post-ASCO det største nogensinde. Som altid var der en række unge læger, der fremlagde nyt fra ASCO, hvert oplæg fik et supplement fra en ældre, erfaren onkolog.


Post-ASCO 2019. Foto: Kaare Smith

SKA arbejder nu på at få det årlige særnummer af SKA NYT ud til jer, hvor de unge læger ligeledes gengiver deres fund og opdagelser fra den onkologiske storkongres ASCO i Chicago.

Læs tidligere numre af SKA NYT her 

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

SKA skifter ham

SKA er i 2018 rykket til Region Sjælland og har fremover
kun én region som base.

SKA skal fremover arbejde med øget fokus på det multidisciplinære
og multisektorielle for at give
kræftpatienten det bedste, mest sømløse forløb.

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til Mødet med kræftpatienten i kommunerne
- modul lll,
som finder sted i oktober.

Læs mere om kurset her

Læs SKA NYT
... følg os på de sociale medier

Årsrapport