SKA afholder kurser om kræft for mange slags sundhedspersonale og fra utallige vinkler. Gå til kursuskalender (Foto: Dr. Cecil Fox / National Cancer Institute)

 

Nyheder i SKA

Ekstra kursus om palliation for ikke-onkologisk personale

SKA har for første gang opslået et kursus om palliation rettet mod sundhedspersonale uden for onkologien. Og interessen har været så overvældende, at SKA nu gentager kurset i maj for at komme tilslutningen i møde.


Kurset tager sit udgangspunkt i den del af det daglige kliniske arbejde, hvor målet er at lindre patientens symptomer. Kursisten vil få en grundig gennemgang af den palliative værktøjskasse og opnå øget indsigt i blandt andet screeningsværktøjer og symptomlindring.


SKA tilbyder et kursus om palliation til sundhedsprofessionelle
uden for onkologien. Foto: Region Sjælland

Kurset henvender sig primært til læger og sygeplejersker, samt andet sundhedspersonale uden for onkologien, som ønsker sig en større indsigt i palliationens perspektiver, potentiale og problemer.

Timeld dig her

Farvel til protokoldatabasen

SKA er i færd med at finde sin nye form og modus operandi i Region Sjælland. Som del af hamskiftet vinker vi også farvel til protokoldatabasen.

SKA's mangeårige indsats med formidling af kræftprotokoller
fortsættes hos Kræftens Bekæmpelse og DCCC. Foto: Region Sjælland

Kræftens Bekæmpelse fortsætter heldigvis stadig arbejdet i samarbejde med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Find forsøgsbehandlinger via Kræftens Bekæmpelse

SKA NYT på vej

Årets første nummer af SKA NYT er på vej. Du kan læse om social ulighed, ESMO 2018 og om unge-frirummet Mod!Kræft, der fylder 1 år.

SKA NYT har også i dette nummer et indspark fra FSK (Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker), lige som du kan læse om en række spændende nye kurser søsat af SKA.

SKA NYT kan læses nu

Nyt kræftkursus til kommunerne

Arbejder du i kommunen og møder kræftpatienter?

Så tilbyder SKA endnu en ny kursusaktivitet for sundhedsprofessionelle, opdelt i to moduler. Her får du som sundhedsprofessionel viden og en række nyttige indsigter om de særlige problemer, der knytter sig til kræftsygdom.

Som kommunalt ansat møder man kræftpatienten i sit eget hjem.
Foto: Colourbox.com

Kræftlæger, forskere, psykologer og sygeplejefaglige eksperter introducerer, hvad der er vigtigt at have med i tasken, når man som kommunal sundhedsprofessionel stadig oftere møder kræftsyge patienter med særlige behov.

Tilmed dig her

Medikamina-håndbogen lukker

SKA’s grundlægger Heine Høi Hansen fik ideen ’at sætte strøm’ til Medikamina-håndbogen i begyndelsen af årtusindet.  Siden da er der foretaget revisioner af håndbogen i 2012 og 2017 og derefter er redigering og vedligeholdelse foretaget i SKA af faste medarbejdere og konsulenter.


Medikamina-håndbogen lukker. Foto: Colourbox.com

Realiteterne i dag er, at det er tids- og ressourcekrævende for et reduceret sekretariat at vedligeholde informationerne og samtidig sikre, at kvaliteten er i orden. Pro.medicin.dk har overtaget arbejdet på fornemste vis, så SKA’s ledelse har i samråd med tidligere lægelig konsulent Fahimeh Z. Andersen fra Region Hovedstaden besluttet, at det giver bedst mening at slukke for medikamina-håndbogen.

SKA har holdt sit stiftende møde i Region Sjælland

SKA har holdt sit første stiftende møde i sin nye Region Sjælland-baserede, MDT-orienterede konstruktion.

SKA's første stiftende møde i Region Sjælland fandt sted på 
SUH, Roskilde. Foto: Region Sjælland
 

Hæmatologer, radiologer, kirurger, gynækologer og medicinere deltog således for første gang i et SKA-møde. Der blev nedsat en daglig bestyrelse, som skal sparre med sekretariatet i hverdagen. Derudover blev der opridset en række mulige fremtidige kurser for SKA, som sekretariatet nu vil arbejde videre med. Samtidig fortsætter SKA med nogle af sine traditionelle kurser, herunder Post-ASCO og Onkologi for ansatte i Medicinalindustrien.

GÅ TIL KURSUSKALENDER

Bliv klogere på det nye SKA

SKA's nye Region Sjælland-baserede form er grundigt fremlagt i et interview med ledende overlæge Mads N. Svendsen bragt i Onkologisk Tidsskrift.


Ledende overlæge Mads N. Svendsen fortæller om det nye SKA
under årets Post-ASCO. Foto: Kaare Smith

Vinklen i det nye SKA bliver fremover mere MDT-orienteret. Første stiftende møde om det nye SKA forventes afholdt i oktober.

Læs artiklen om det nye SKA

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til Onkologi for ansatte i medicinalindustrien, som finder sted i marts måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT
... følg os på de sociale medier