10 yngre læger tager ny viden med hjem fra ASCO Annual Meeting i Chicago til SKA's traditionsrige Post-ASCO Symposium, som løber af stablen d. 15. juni, 2018 på IDA Mødecenter. TILMELD DIG HER!

 

Nyheder i SKA

SOTA krydser bygrænsen

SOTA finder i maj måned både sted på Herlev Hospital og Næstved Sygehus. Således rykker SKA's nye kursuskoncept  hermed over bygrænsen og til Region Sjælland.


Overlæge, dr.med, Claus Kamby er moderator på SOTA-kurserne
omhandlende brystkræft. Foto: Kaare Smith

SKA ønsker at sikre kræftafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland den optimale faglighed. Således tilbyder SKA nu SOTA-kurser ude på afdelingerne, hvor eksperter inden for de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater, behandlingsmuligheder m.m.

De første SOTA-kurser omhandler brystkræft. SOTA er kun for personalet ansat på medlemsafdelingernes respektive sygehuse.

Læs mere om SOTA-kurserne her

Årets første SKA NYT er udkommet

Et nyt nummer af SKA NYT er udkommet: du kan blive klogere på nyt inden for hæmatologi, kræftrehabilitering og meget mere.


Professor Niels Kroman, ny cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse.
Læs interviewet i SKA NYT. Foto: Kaare Smith
 

Der er også debatindlæg fra vicedirektør Steen Werner Hansen om Medicinrådet, hvor han selv sidder som en af formændene, og som altid er der et indspark fra FSK. Endelig har vi snakket med Kræftens Bekæmpelses nye cheflæge, professor Niels Kroman, om blandt andet forskning og lægens retmæssige plads i en tid med mange informationsstrømninger. 

LÆS SKA NYT

Post-ASCO 2018: 15. juni

10 unge læger drager over Atlanten denne sommer igen og hjemtager den nyeste onkologiske forskning inden for de store diagnoseområder fra den globale kræftkongres ASCO Annual Meeting.


Post-ASCO 2017. Foto: Ditte Valente

Du kan igen blive klogere på, hvad der har været vigtigst, uden at skulle rejse længere end til indre København; i år finder Post-ASCO Symposium sted d. 15. juni på IDA Mødecenter, hvor 10 seniorlæger ligeledes vil perspektivere de hjembragte fund i forhold til danske forhold.

Vi glæder os til at se jer!

TILMELD DIG POST-ASCO SYMPOSIUM VIA DETTE LINK

Alle planlagte SKA-aktiviteter gennemføres uændret i 2018

Region Hovedstaden indstiller deres økonomiske støtte til SKA med virkning fra 30. april, 2018. Det er vedtaget til regionsrådsmødet d. 30 januar.


SKA mister sin økonomiske bevilling fra Region Hovedstaden.
Foto: Rigshospitalet

Alle planlagte SKA-aktiviteter gennemføres uændret i 2018, siger overlæge Niels Henrik Holländer, formand for SKA's forretningsudvalg.

LÆS REFERAT

Mødet med kræftpatienten i kommunerne

Arbejder du i kommunen og møder mange kræftpatienter?

SKA tilbyder endnu en ny kursusaktivitet for sundhedsprofessionelle til dig, opdelt i 2 moduler. Her får den sundhedsprofessionelle viden og en række nyttige indsigter om de særlige problemer, der knytter sig til kræftsygdom.


Mange spørgsmål opstår, når man som sundhedsprofessionel
møder kræftpatienter i kommunerne. Foto: Colourbox.com

Kræftlæger, praktiserende læger, psykologer og sygeplejefaglige eksperter introducerer, hvad der er vigtigt at have med i tasken, når man som kommunal sundhedsprofessionel stadig oftere møder kræftsyge patienter med særlige behov ude i kommunerne.

TILMELD DIG ALLEREDE NU

Protokollerne kører velsmurt

Arbejdet med SKA’s protokoldatabase har gennemgået nogle forandringer det seneste halvandet års tid. Arbejdet bliver i dag varetaget af overlæge Gosia Tuxen fra Herlev Hospital i samarbejde med to medicinstuderende.


SKA's protokolarbejde foretages i samarbejde
med Kræftens Bekæmpelse.

SKA’s protokol-team rapporterer, at det tidligere efterslæb med de onkologiske protokoller er ved at være minimeret, og at alle onkologiske KFE’er er blevet rigtig gode til at rapportere om nye studier. 

Har du viden om pågående studier, der ikke er inkluderet i SKA’s protokoldatabase – også inden for hæmatologi, kræftkirurgi eller børneonkologi – kan du altid skrive til denne adresse.

Besøg protokoldatabasen

Besøg Kræftens Bekæmpelses udgave af protokoldatabasen

Smertebehandling, hvordan?

Vil du gerne dygtiggøre dig indenfor smertebehandling? Du får muligheden d. 17. maj i 2018, hvor SKA byder på kursus om smertelindring. Kursisten bliver i stand til at identificere og behandle smerter hos kræftpatienter, derudover vil han/hun lære at foretage follow-up og gennemføre de nødvendige justeringer.


Hjælp patienten med at skrue ned for smerten. Foto: Colourbox.com

Målgruppen er læger og sygeplejersker på sygehuse og i primær sektor, yngre sygeplejersker ansat på hospice med behov for et vidensløft vil også få stort udbytte af at deltage.

TILMELD DIG KURSET HER

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Protokollerede behandlinger
Tryk her - hvis du vil finde oplysninger om igangværende protokoller
Medikaminahåndbog
Tryk her - hvis du vil gennemgå de lægemidler, der anvendes i Danmark
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 SKA's Årsrapport 2016
SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig få ledige pladser til 
Sekretæren og kræftpatienten - modul II
, som finder sted i april måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT

Ny protokol tilføjet

Protokollen TET-SEL, om selinexor (KPT-330) til patienter med thymom eller thymuscarcinom, er tilføjet SKA's protokoldatabase.

Find flere protokoller her

Medikamina

SKA linker til relevante onkologiske lægemidler i samarbejde med pro.medicin.dk

Hold dig ajour her
... følg os på de sociale medier

Årsrapport