10 yngre læger tager ny viden med hjem fra ASCO Annual Meeting i Chicago til SKA's traditionsrige Post-ASCO Symposium, som løber af stablen d. 15. juni, 2018 på IDA Mødecenter. TILMELD DIG HER!

 

Nyheder i SKA

Fokus på sorg og sørgende

De senere år er sorg blevet genstand for debat: Hvad er sorg? Hvem skal gøre hvad i forhold til sorg? Hvilke tillægsord kan man
meningsfuldt sætte foran sorg? Og hvad kan vi bruge denne viden til i det kliniske arbejde med kræftpatienter?

Øget indblik i sorgens natur. Foto: Colourbox.com

SKA tilbyder igen indblik i sorgens væsen i selskab med kompetente oplægsholdere. Fra teori til praksis og tilbage igen, med oplæg fra bl.a. psykologer, præster og en pårørende. Også til det kommende efterårs udgave af sorgkurset tilråder vi hurtig tilmelding, seneste kursus af slagsen blev gennemført uden ledige pladser.  

TILMELD DIG KURSET

SOTA krydser bygrænsen

SOTA finder i maj måned både sted på Herlev Hospital og Næstved Sygehus. Således rykker SKA's nye kursuskoncept  hermed over bygrænsen og til Region Sjælland.


Overlæge, dr.med, Claus Kamby er moderator på SOTA-kurserne
omhandlende brystkræft. Foto: Kaare Smith

SKA ønsker at sikre kræftafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland den optimale faglighed. Således tilbyder SKA nu SOTA-kurser ude på afdelingerne, hvor eksperter inden for de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater, behandlingsmuligheder m.m.

De første SOTA-kurser omhandler brystkræft. SOTA er kun for personalet ansat på medlemsafdelingernes respektive sygehuse.

Læs mere om SOTA-kurserne her

Post-ASCO 2018: 15. juni

10 unge læger drager over Atlanten denne sommer igen og hjemtager den nyeste onkologiske forskning inden for de store diagnoseområder fra den globale kræftkongres ASCO Annual Meeting.


Post-ASCO 2017. Foto: Ditte Valente

Du kan igen blive klogere på, hvad der har været vigtigst, uden at skulle rejse længere end til indre København; i år finder Post-ASCO Symposium sted d. 15. juni på IDA Mødecenter, hvor 10 seniorlæger ligeledes vil perspektivere de hjembragte fund i forhold til danske forhold.

Vi glæder os til at se jer!

TILMELD DIG POST-ASCO SYMPOSIUM VIA DETTE LINK

Alle planlagte SKA-aktiviteter gennemføres uændret i 2018

Region Hovedstaden indstiller deres økonomiske støtte til SKA med virkning fra 30. april, 2018. Det er vedtaget til regionsrådsmødet d. 30 januar.


SKA mister sin økonomiske bevilling fra Region Hovedstaden.
Foto: Rigshospitalet

Alle planlagte SKA-aktiviteter gennemføres uændret i 2018, siger overlæge Niels Henrik Holländer, formand for SKA's forretningsudvalg.

LÆS REFERAT

Protokollerne kører velsmurt

Arbejdet med SKA’s protokoldatabase har gennemgået nogle forandringer det seneste halvandet års tid. Arbejdet bliver i dag varetaget af overlæge Gosia Tuxen fra Herlev Hospital i samarbejde med to medicinstuderende.


SKA's protokolarbejde foretages i samarbejde
med Kræftens Bekæmpelse.

SKA’s protokol-team rapporterer, at det tidligere efterslæb med de onkologiske protokoller er ved at være minimeret, og at alle onkologiske KFE’er er blevet rigtig gode til at rapportere om nye studier. 

Har du viden om pågående studier, der ikke er inkluderet i SKA’s protokoldatabase – også inden for hæmatologi, kræftkirurgi eller børneonkologi – kan du altid skrive til denne adresse.

Besøg protokoldatabasen

Besøg Kræftens Bekæmpelses udgave af protokoldatabasen

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Protokollerede behandlinger
Tryk her - hvis du vil finde oplysninger om igangværende protokoller
Medikaminahåndbog
Tryk her - hvis du vil gennemgå de lægemidler, der anvendes i Danmark
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 SKA's Årsrapport 2016
SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig få ledige pladser til 
Sekretæren og kræftpatienten - modul II
, som finder sted i april måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT

Ny protokol tilføjet

Protokollen SENOMAC, om bl.a. prognose ved aksillær dissektion af brystkræftpatienter med sentinel node-biopsi alene og efterfølgende strålebehandling, er tilføjet SKA's protokoldatabase.

Find flere protokoller her

Medikamina

SKA linker til relevante onkologiske lægemidler i samarbejde med pro.medicin.dk

Hold dig ajour her
... følg os på de sociale medier

Årsrapport