SKA's sekretariat ligger nær Rigshospitalet på Østerbro, København. Find en medarbejder via dette link

 

Nyheder i SKA

Slides fra Post-ASCO online

Slides fra endnu et vellykket Post-ASCO ligger nu online.

Omkring 135 onkologisk interesserede deltog
til SKA's 14. Post-ASCO. Foto: Ditte Valente

Når du er inde på Kurser-fanebladet, skal du klikke på "Afholdte kurser" til venstre, hvorefter  14. Post-ASCO Symposium kan findes på den øverste plads. Tak til alle fremmødte og naturligvis de 2x9 speakers, som leverede en dag med masser af faglig fylde og friske forskningsresultater fra den anden side af Atlanten. Næste Post-ASCO bliver d. 15. juni, 2018.

FIND SLIDES VED AT KLIKKE PÅ DETTE LINK OG DEREFTER VÆLGE "AFHOLDTE KURSER"

 

Mere om ulighed og kræft i 2018

SKA gentager kurset om "Kræft i et ulighedsperspektiv" til januar, grundet stor efterspørgsel.  

Lektor Maria Kristiansen fra Institut for Folkesundhed 
er facilitator på SKA's kursus om ulighed. Foto: Kaare Smith
  

Det første kursus afholdt i maj blev en spændende dag om bl.a. kultur, tro, etnicitet og sociale forskelles indflydelse og afsmitning på det onkologiske arbejde. De første tilmeldinger er allerede kommet til gentagelsen i januar måned.

TILMELD DIG KURSET

Nyt kursus om aktiv sundhed

Motion, kost og livsstil spiller en vigtig rolle, også inden for onkologien. I dette kursus introducerer bl.a. professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen begrebet aktiv sundhed og hvilken rolle fysisk aktivitet spiller her.

Bliv klogere på aktiv sundhed med SKA. Ill.: Colourbox.com

Samtidig afdækkes det, hvilken vigtig forskel fysisk aktivitet kan gøre som led i den øvrige kræftbehandling. Endelig vil kurset gøre op med nogle af de mange myter, der florerer om kræftsygdom, kost og ernæring.

TILMELD DIG KURSET

Kursus om sorg og sørgende

De senere år er sorg blevet genstand for debat: Hvad er sorg? Hvem skal gøre hvad i forhold til sorg? Hvilke tillægsord kan man
meningsfuldt sætte foran sorg? Og hvad kan vi bruge denne viden til i det kliniske arbejde med kræftpatienter?

Øget indblik i sorgens natur. Foto: Colourbox.com

SKA tilbyder nu indblik i sorgens væsen i selskab med kompetente oplægsholdere. Fra teori til praksis og tilbage igen, med oplæg fra bl.a. psykologer, præster og en pårørende.

TILMELD DIG KURSET

Årets andet SKA NYT er landet

Et nyt nummer af SKA NYT har set dagens lys. Temaet i det nye nummer er ældre og kræft.

OUH huser Danmarks eneste onkogeriatriske center, AgeCare.

Blandt bidragsyderne til det nye blad finder du prof. Ismail Gögenur, reservelæge Cecilia Lund og prof. Christoffer Johansen. Der er ligeledes interviews med prof. Jørn Herrstedt, overlæge Peter Grundtvig Sørensen og sygeplejerske Karin Birtø.

LÆS SKA NYT

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Protokollerede behandlinger
Tryk her - hvis du vil finde oplysninger om igangværende protokoller
Medikaminahåndbog
Tryk her - hvis du vil gennemgå de lægemidler, der anvendes i Danmark
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 SKA's Årsrapport 2016
SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til Sorg og sørgende - i klinisk arbejde med kræftpatienter, som finder sted i september måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT

Ny protokol tilføjet

Protokollen MyVES, om identifikation via blodprøver af nye biomarkører associeret med progressionen af småcellet lungekræft, er tilføjet SKA's protokoldatabase.

Find flere protokoller her
... følg os på de sociale medier

 

... læs nyeste guidelines fra ESMO

Årsrapport