SKA's 21. årsmøde handler om skyld, skam, sygdom og sundhed. Professor Jes Søgaard, professor Christoffer Johansen,
 hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen og filosof, lektor Morten Ebbe Juul Nielsen er blandt oplægsholderne.

 TILMELD DIG HER!

 

Nyheder i SKA

Nyt kursus om senfølger

SKA præsenterer i samarbejde med professor Christoffer Johansen og kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted en kursusdag, hvor vi sætter luppen på emnet senfølger.

 
Depression og søvnproblemer er gænge senfølger efter kræft, som
vil blive gennemgået på kurset. Foto: Colourbox.com

Emner som seksualitet, sårbarhed og smerter vil blive introduceret. Trykkammerbehandling og kræftpatientens problemer fra tarmsystemet vil også blive belyst. Endelig vil der også komme et oplæg om de tre nye nationale senfølgeenheder, ved Kræftens Bekæmpelses projektleder.

TILMELD DIG KURSET HER

Sygeplejerskeprisen 2017 til Karin Birtø

Karin Birtø, sygeplejerske, master i rehabilitering og pårørendekoordinator i Center for Kræft og Sundhed København modtog mandag aften Sygeplejerskeprisen 2017. Prisen uddeles af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden til en sygeplejerske, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme som rollemodel og nytænkende indenfor fag og organisation.


Anerkendelse fra DSR til Karin Birtø.
Foto: Center for Kræft og Sundhed
 

Karin modtog prisen blandt andet for sit utrættelige arbejde gennem de sidste 10 år med at etablere og konsolidere Københavns Kommunes rehabiliteringstilbud i Center for Kræft og Sundhed København til kræftramte borgere. Karin Birtø har også samarbejdet med SKA i flere sammenhænge.

LÆS SKA NYT-INTERVIEW MED KARIN BIRTØ 

Unge patienter i fokus

Som ung patient med eksempelvis en kræftdiagnose befinder man sig ofte i en gråzone. Man hører ikke rigtig til, hverken på de børneonkologiske afdelinger eller på de gængse kræftafdelinger med deres overvægt af ældre mennesker.


Kursus om unge kræftpatienter mellem 16 og 26.
Foto: Colourbox.com

SKA laver nu et kursus, der handler specifikt om denne gruppe patienter, de 16-26 årige. Hvordan opleves alvorlig sygdom, når man er ung? Hvilke tanker om psyke, krop og eksistens opstår? Og hvad er juraen på feltet, når man eksempelvis bliver myndig midtvejs i et sygdomsforløb?

Med dette kursus klæder vi sundhedsprofessionelle på, så de fremover er bedre i stand til at håndtere mødet med en ung patient. Kurset finder sted i marts, 2018, men vi tilråder som altid hurtig tilmelding.

TILMELD DIG HER

Nyt kursus for præster og psykologer

Tabu og myte er emnerne i SKA's seneste kursus henvendt til præster og psykologer.Myte, tabu, tro og fortælling. Foto: Colourbox.com

Hvad er tabu i et liv med alvorlig sygdom? Hvilke myter introduceres vi for? Og hvordan skal hospitalspræster og psykologer forholde sig til dem? Som oplægsholdere er
inviteret teologen og psykologen - men også folkesundhedsforskeren, digteren, filosoffen og lægen. Og der bliver som altid mulighed for at diskutere med kollegerne. Kurset finder sted på Admiral Hotel 18-19. januar, 2018.

TILMELD DIG KURSET HER

Næste SOTA finder sted på Rigshospitalet

SKA's kurser på medlemshospitalerne, vi kalder dem SOTA eller state of the art-kurser, får premiere på Nordsjællands Hospital, Hillerød d. 5. oktober. Og nu er det os en fornøjelse at meddele, at et lignende SOTA-kursus er programsat til Rigshospitalet, 11. januar, 2018.

SOTA på Rigshospitalet i januar, 2018.

Hvad er SOTA? Det er en ny type SKA-kurser, der foregår på medlemsafdelingerne. Inden for de forskellige diagnoseområder opdaterer eksperter inden for hvert større onkologisk område personalet om de nyeste forskningsresultater og behandlingsmuligheder.

Sådan vil SKA sikre dig den nødvendige, seneste viden om dit sygdomsområde. Alle SOTA-kurser skal foregå på alle onkologiske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

FIND FØRSTE SOTA-PROGRAM SAMMEN MED VORES ØVRIGE KURSER

SKA's 21. årsmøde: tilmeld dig nu

Skyld, skam, sygdom og sundhed: SKA's 21. årsmøde sætter de store spørgsmål i perspektiv med bidrag fra så forskelligartede fag som molekylærbiologi, sundhedsøkonomi, filosofi, teologi og onkologi.

Årsmødet finder igen i år sted på Charlottehaven, 5 minutters gang fra Nordhavn st.
Foto: Colourbox.com

Hvor stort ansvar har patienterne for deres sygdom? Kan vi gå for langt i vores jagt på sundhed og godt helbred?

Vi glæder os til en spændende og udfordrende dag med oplæg, der vil sende alle sundhedsprofessionelle hjem med fornyede perspektiver på det daglige arbejde. Professor Jes Søgaard, professor Christoffer Johansen, ph.d., seniorforsker Pernille Højman, præst og forfatter Maria Baastrup Jørgensen og lektor/filosof Morten Ebbe Juul Nielsen er bekræftede oplægsholdere.

TILMELD DIG ÅRSMØDET

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Protokollerede behandlinger
Tryk her - hvis du vil finde oplysninger om igangværende protokoller
Medikaminahåndbog
Tryk her - hvis du vil gennemgå de lægemidler, der anvendes i Danmark
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 SKA's Årsrapport 2016
SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til SKA's 21. årsmøde, som finder sted i november måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT

Ny protokol tilføjet

Protokollen REBECCA, om biomarkører hos patienter med kolorektal cancer, er tilføjet SKA's protokoldatabase.

Find flere protokoller her
... følg os på de sociale medier

Årsrapport