SOTA er en ny type SKA-kurser, hvor undervisningen finder sted ude på medlemsafdelingerne. TILMELD DIG HER

 

Nyheder i SKA

Smertebehandling, hvordan?

Vil du gerne dygtiggøre dig indenfor smertebehandling? Du får muligheden d. 17. maj i 2018, hvor SKA byder på kursus om smertelindring. Kursisten bliver i stand til at identificere og behandle smerter hos kræftpatienter, derudover vil han/hun lære at foretage follow-up og gennemføre de nødvendige justeringer.


Hjælp patienten med at skrue ned for smerten. Foto: Colourbox.com

Målgruppen er læger og sygeplejersker på sygehuse og i primær sektor, yngre sygeplejersker ansat på hospice med behov for et vidensløft vil også få stort udbytte af at deltage.

TILMELD DIG KURSET HER

Medikamina-håndbogen opdateret

Heine Høi Hansen – professor på Rigshospitalet og iværksætter af SKA i 1995 - var fremme i skoene, da han i starten af 00’erne fik ideen at sætte strøm til Medikaminahåndbogen.
 

SKA's medikamina-håndbog er blevet opdateret.
Foto: Colourbox.com

SKA’s Medikaminahåndbog har gennemgået en større revision i november 2017. Der er taget udgangspunkt i listen af præparater, der i forvejen fandtes i Medikaminahåndbogen – det vil sige ca. 100 præparater. Frem over vil præparaterne vises med informationer, der er hentet fra pro.medicin.dk.

BESØG MEDIKAMINA

Nyt kursus om senfølger

SKA præsenterer i samarbejde med professor Christoffer Johansen og kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted en kursusdag, hvor vi sætter luppen på emnet senfølger.

 
Depression og søvnproblemer er gænge senfølger efter kræft, som
vil blive gennemgået på kurset. Foto: Colourbox.com

Emner som seksualitet, sårbarhed og smerter vil blive introduceret. Trykkammerbehandling og kræftpatientens problemer fra tarmsystemet vil også blive belyst. Endelig vil der også komme et oplæg om de tre nye nationale senfølgeenheder, ved Kræftens Bekæmpelses projektleder.

TILMELD DIG KURSET HER

Unge patienter i fokus

Som ung patient med eksempelvis en kræftdiagnose befinder man sig ofte i en gråzone. Man hører ikke rigtig til, hverken på de børneonkologiske afdelinger eller på de gængse kræftafdelinger med deres overvægt af ældre mennesker.


Kursus om unge kræftpatienter mellem 16 og 26.
Foto: Colourbox.com

SKA laver nu et kursus, der handler specifikt om denne gruppe patienter, de 16-26 årige. Hvordan opleves alvorlig sygdom, når man er ung? Hvilke tanker om psyke, krop og eksistens opstår? Og hvad er juraen på feltet, når man eksempelvis bliver myndig midtvejs i et sygdomsforløb?

Med dette kursus klæder vi sundhedsprofessionelle på, så de fremover er bedre i stand til at håndtere mødet med en ung patient. Kurset finder sted i marts, 2018, men vi tilråder som altid hurtig tilmelding.

TILMELD DIG HER

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Protokollerede behandlinger
Tryk her - hvis du vil finde oplysninger om igangværende protokoller
Medikaminahåndbog
Tryk her - hvis du vil gennemgå de lægemidler, der anvendes i Danmark
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 SKA's Årsrapport 2016
SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Der er stadig få ledige pladser til 
Kræft i et ulighedsperspektiv
, som finder sted i januar måned.

Læs mere om kurset her 

Læs SKA NYT

Ny protokol tilføjet

Protokollen Tumorsfære, om in-vitro test af tumorsfærer for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos kolorektalcancerpatienter, er tilføjet SKA's protokoldatabase.

Find flere protokoller her

Medikamina

SKA linker til relevante onkologiske lægemidler i samarbejde med pro.medicin.dk

Hold dig ajour her
... følg os på de sociale medier

Årsrapport